Chủ đề 12 : Phép trừ các số nguyên

Bình chọn:
4.8 trên 69 phiếu
Hoạt động 1 trang 124 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Hoạt động 1 trang 124 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Một cái giỏ có cột các trái bóng bay và các quả cân. Mỗi trái bóng bay có thể nâng giỏ lên cao thêm một đơn vị, và mỗi quả cân có thể kéo giỏ xuống thấp một đơn vị. Ta thấy số trái bóng có thể thay cho một số dương, và số quả cân có thể thay cho một số âm. Ví dụ : 3 trái bóng bay thay cho số +3, 2 quả cân thay cho số -2.

Xem chi tiết

Bạn nào đúng trang 125 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bạn nào đúng trang 125 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Lan nói : “ Số 0 trừ đi một số thì bằng chính số đó”.

Xem chi tiết

Thử tài bạn trang 125 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Thử tài bạn trang 125 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập 1. Archimedes là nhà bác học người Hi Lạp, ông sinh năm -287 và mất năm -212. Em hãy tính xem Archimedes sống thọ bao nhiêu tuổi.

Xem chi tiết

Hoạt động 2 trang 125 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Hoạt động 2 trang 125 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm số đối của :

Xem chi tiết

Hoạt động 3 trang 125 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Hoạt động 3 trang 125 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Điền vào chỗ trống ở cột bên phải

Xem chi tiết

Hoạt động 4 trang 125 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Hoạt động 4 trang 125 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính và so sánh các kết quả tương ứng ở hai cột B và D :

Xem chi tiết

Thử tài bạn trang 126 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Thử tài bạn trang 126 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính nhanh :

Xem chi tiết

Thử tài bạn trang 126 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Thử tài bạn trang 126 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính nhanh :

Xem chi tiết

Thử tài bạn trang 127 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Thử tài bạn trang 127 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm số nguyên x, biết :

Xem chi tiết

Hoạt động 5 trang 127 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Hoạt động 5 trang 127 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Từ hình 1 em có thể đưa ra nhận xét gì ?

Xem chi tiết

Thử tài bạn trang 128 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Thử tài bạn trang 128 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm số nguyên x, biết :

Xem chi tiết

Bài 1 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 1 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Thực hiện các phép tính sau :

Xem chi tiết

Bài 2 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 2 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm x trong mỗi trường hợp sau :

Xem chi tiết

Bài 3 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 3 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính :

Xem chi tiết

Bài 4 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 4 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính nhanh các tổng sau :

Xem chi tiết

Bài 5 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 5 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính

Xem chi tiết

Bài 6 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 6 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm số nguyên x trong mỗi trường hợp sau :

Xem chi tiết

Bài 7 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 7 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Bỏ dấu ngoặc rồi tính :

Xem chi tiết

Bài 8 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 8 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho hai số nguyên

Xem chi tiết

Bài 9 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 9 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm số nguyên x, biết rằng tổng của ba số 3, -2 và x bằng 5.

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài