Bài 3. Hệ thức lượng trong tam giác

Bình chọn:
4.5 trên 110 phiếu
Bài 15 trang 64 SGK Hình học 10 nâng cao

Tam giác ABC có a = 12, b = 13, c = 15.

Xem lời giải

Bài 16 trang 64 SGK Hình học 10 nâng cao

Cho tam giác ABC

Xem lời giải

Bài 17 trang 65 SGK Hình học 10 nâng cao

Hình 59 vẽ một hồ nước nằm ở góc tạo bởi hai con đường.

Xem lời giải

Bài 18 trang 65 SGK Hình học 10 nâng cao

Cho tam giác ABC. Chứng minh các khẳng định sau

Xem lời giải

Bài 19 trang 65 SGK Hình học 10 nâng cao

Tam giác ABC có

Xem lời giải

Bài 20 trang 65 SGK Hình học 10 nâng cao

Cho tam giác ABC

Xem lời giải

Bài 21 trang 65 SGK Hình học 10 nâng cao

Chứng minh rằng nếu ba góc của tam giác ABC thỏa mãn hệ thức

Xem lời giải

Bài 22 trang 65 SGK Hình học 10 nâng cao

Hình 60 vẽ một chiếc tàu thủy đang neo đậu ở vị trí C trên biển và hai người ở các vị trí quan sát A và B cách nhau 500m.

Xem lời giải

Bài 23 trang 65 SGK Hình học 10 nâng cao

Gọi H là trực tâm của tam giác không vuông ABC.

Xem lời giải

Bài 24 trang 66 SGK Hình học 10 nâng cao

Tam giác ABC có

Xem lời giải

Bài 25 trang 66 SGK Hình học 10 nâng cao

Tam giác ABC có

Xem lời giải

Bài 26 trang 66 SGK Hình học 10 nâng cao

Cho hình bình hành ABCD có

Xem lời giải

Bài 27 trang 66 SGK Hình học 10 nâng cao

Chứng minh rằng trong một hình bình hành, tổng bình phương các cạnh bằng tổng bình phương của hai đường chéo.

Xem lời giải

Bài 28 trang 66 SGK Hình học 10 nâng cao

Chứng minh rằng tam giác ABC vuông ở A

Xem lời giải

Bài 29 trang 66 SGK Hình học 10 nâng cao

Tam giác ABC có

Xem lời giải

Bài 30 trang 66 SGK Hình học 10 nâng cao

Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC và BD.

Xem lời giải

Bài 31 trang 66 SGK Hình học 10 nâng cao

Gọi S là diện tích và R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Xem lời giải

Bài 32 trang 66 SGK Hình học 10 nâng cao

Chứng minh rằng diện tích của một tứ giác bằng nửa tích hai đường chéo và sin của góc hợp bởi hai đường chéo đó.

Xem lời giải

Bài 33 trang 66 SGK Hình học 10 nâng cao

Giải tam giác ABC, biết

Xem lời giải

Bài 34 trang 66 SGK Hình học 10 nâng cao

Giải tam giác ABC, biết

Xem lời giải

Xem thêm