Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 1

Bình chọn:
4.3 trên 57 phiếu
Câu 50 trang 31 SGK Đại số 10 Nâng cao

Chọn phương án trả lời đúng trong các phương án đã cho sau đây:

Xem lời giải

Câu 51 trang 31 SGK Đại số 10 Nâng cao

Sử dụng thuật ngữ “điều kiện đủ” để phát biểu các định lý sau đây.

Xem lời giải

Câu 52 trang 32 SGK Đại số 10 Nâng cao

Sử dụng thuật ngữ “điều kiện cần” để phát biểu các định lý sau đây.

Xem lời giải

Câu 53 trang 32 SGK Đại số 10 Nâng cao

Hãy phát biểu định lí đảo (nếu có) của các định lí sau đây rồi sử dụng thuật ngữ "điều kiện cần và đủ" hoặc ''nếu và chỉ nếu” hoặc "khi và chỉ khi" để phát biểu gộp cả hai định lí thuận và đảo.

Xem lời giải

Câu 54 trang 32 SGK Đại số 10 Nâng cao

Chứng minh các định lí sau đây bằng phương pháp phản chứng.

Xem lời giải

Câu 55 trang 32 SGK Đại số 10 Nâng cao

Hãy biểu diễn các tập hợp sau đây theo A, B và E:

Xem lời giải

Câu 56 trang 32 SGK Đại số 10 Nâng cao

Hãy biểu diễn trên trục số các điểm x mà |x – 3| ≤ 2.

Xem lời giải

Câu 57 trang 33 SGK Đại số 10 Nâng cao

Điền tiếp vào chỗ còn trống (....) trong bảng dưới đây.

Xem lời giải

Câu 58 trang 33 SGK Đại số 10 Nâng cao

Cho biết giá trị gần đúng của số π với 10 chữ số thập phân là:

Xem lời giải

Câu 59 trang 33 SGK Đại số 10 Nâng cao

Một hình lập phương có thể tích là V = 180,57cm3 ± 0,05 cm3. Xác định các chữ số chắc của V.

Xem lời giải

Câu 60 trang 33 SGK Đại số 10 Nâng cao

Cho hai nửa khoảng A = (-∞, m] và B = [5, +∞).Tìm A ∩ B (biện luận theo m)

Xem lời giải

Câu 61 trang 33 SGKĐại số 10 Nâng cao

Tìm m để A ∪ B là một khoảng. Hãy xác định khoảng đó.

Xem lời giải

Câu 62 trang 33 SGK Đại số 10 Nâng cao

Hãy viết kí hiệu khoa học của các kết quả sau :

Xem lời giải