Ôn tập chương 6 - Góc lượng giác và công thức lượng giác

Bình chọn:
4.4 trên 38 phiếu
Bài 55 trang 216 SGK Đại số 10 Nâng cao

Hỏi các đẳng thức sau có đúng với mọi số nguyên k không?

Xem lời giải

Bài 56 trang 218 SGK Đại số 10 Nâng cao

Tính:

Xem lời giải

Bài 57 trang 218 SGK Đại số 10 Nâng cao

Chứng minh rằng:

Xem lời giải

Bài 58 trang 218 SGK Đại số 10 Nâng cao

Chứng minh rằng:

Xem lời giải

Bài 59 trang 218 SGK Đại số 10 Nâng cao

Chứng minh rằng với mọi α,β,γ ta có:

Xem lời giải

Bài 60 trang 219 SGK Đại số 10 Nâng cao

Chọn đáp án đúng:

Xem lời giải

Bài 61 trang 219 SGK Đại số 10 Nâng cao

Chọn đáp án đúng:

Xem lời giải

Bài 62 trang 219 SGK Đại số 10 Nâng cao

Chọn đáp án đúng:

Xem lời giải

Bài 63 trang 219 SGK Đại số 10 Nâng cao

Chọn đáp án đúng:

Xem lời giải

Bài 64 trang 219 SGK Đại số 10 Nâng cao

Chọn đáp án đúng:

Xem lời giải

Bài 65 trang 219 SGK Đại số 10 Nâng cao

Chọn đáp án đúng

Xem lời giải

Bài 66 trang 219 SGK Đại số 10 Nâng cao

Góc lượng giác (Ou, Ov) có số đo α mà góc uOv là góc nhọn thì:

Xem lời giải

Bài 67 trang 220 SGK Đại số 10 Nâng cao

Góc lượng giác (Ou, Ov) có số đo α mà góc uOv là góc tù thì:

Xem lời giải

Bài 68 trang 220 SGK Đại số 10 Nâng cao

Khi đó, với mọi α sao cho M nằm trong góc phần tư thứ III của hệ tọa độ gắn với đường tròn đó (M không nằm trên trục tọa độ), điểm N luôn.

Xem lời giải

Bài 69 trang 220 SGK Đại số 10 Nâng cao

Khi đó, với mọi ∝ so cho M nằm trong góc phần tư I của hệ tọa độ gắn với đường tròn đó (M không nằm trên trục tọa độ), điểm N luôn:

Xem lời giải