CHƯƠNG III. PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Bình chọn:
4.8 trên 66 phiếu
Bài 1 trang 71 SGK Đại số 10 nâng cao

Tìm điều kiện xác định của mỗi phương trình sau rồi suy ra tập nghiệm của nó.

Xem lời giải

Bài 2 trang 71 SGK Đại số 10 nâng cao

Giải các phương trình sau

Xem lời giải

Bài 3 trang 71 SGK Đại số 10 nâng cao

Giải các phương trình sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 71 SGK Đại số 10 nâng cao

Giải các phương trình sau bằng cách bình phương hai vế của phương trình.

Xem lời giải

Bài 5 trang 78 SGK Đại số 10 nâng cao

Xem các bài giải sau đây và cho biết mỗi bài giải đó đúng hay sai? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 6 trang 78 SGK Đại số 10 nâng cao

Giải và biện luận các phương trình

Xem lời giải

Bài 7 trang 78 SGK Đại số 10 nâng cao

Dựa vào hình bên, tìm các giá trị của a để phương trình: 3x + 2 x = -x2 + x + a có nghiệm dương.

Xem lời giải

Bài 8 trang 78 SGK Đại số 10 nâng cao

Giải và biện luận các phương trình

Xem lời giải

Bài 9 trang 78 SGK Đại số 10 nâng cao

Chứng minh rằng: ax2 + bx + c = a(x – x1)(x – x2)

Xem lời giải

Bài 10 trang 78 SGK Đại số 10 nâng cao

Không giải phương trình x2 - 2x - 15 = 0, hãy tính:

Xem lời giải

Bài 11 trang 79 SGK Đại số 10 nâng cao

Trong các khẳng định sau đây, có duy nhất một khẳng định đúng. Hãy chọn khẳng định đúng đó

Xem lời giải

Bài 12 trang 80 SGK Đại số 10 nâng cao

Giải và biện luận các phương trình sau (m là tham số):

Xem lời giải

Bài 13 trang 80 SGK Đại số 10 nâng cao

Tìm các giá trị của p để phương trình sau vô nghiệm:

Xem lời giải

Bài 14 trang 80 SGK Đại số 10 nâng cao

Tìm nghiệm gần đúng của phương trình sau chính xác đến hàng phần trăm.

Xem lời giải

Bài 15 trang 80 SGK Đại số 10 nâng cao

Tìm độ dài các cạnh của một tam giác vuông, biết rằng cạnh dài nhất hơn cạnh dài thứ hai là 2m, cạnh dài thứ hai hơn cạnh ngắn nhất là 23m.

Xem lời giải

Bài 16 trang 80 SGK Đại số 10 nâng cao

Giải và biện luận các phương trình sau (m và k là tham số),

Xem lời giải

Bài 17 trang 80 SGK Đại số 10 nâng cao

Biện luận số giao điểm của hai parabol y = -x2 - 2x + 3 và y = x2 - m theo tham số m.

Xem lời giải

Bài 18 trang 80 SGK Đại số 10 nâng cao

Tìm các giá trị của m để phương trình x2 - 4x + m - 1 = 0 có hai nghiệm x1 và x2 thỏa mãn hệ thức x13 + x23 = 40.

Xem lời giải

Bài 19 trang 80 SGK Đại số 10 nâng cao

Giải phương trình x2 + (4m + 1)x + 2(m - 4) = 0, biết rằng nó có hai nghiệm và hiệu giữa nghiệm lớn và nghiệm nhỏ bằng 17.

Xem lời giải

Bài 20 trang 81 SGK Đại số 10 nâng cao

Không giải phương trình, hãy xét xem mỗi phương trình trùng phương sau có bao nhiêu nghiệm

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất