CHƯƠNG II. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG

Bình chọn:
4.9 trên 99 phiếu
Bài 1 trang 43 SGK Hình học 10 nâng cao

Tính giá trị đúng của các biểu thức sau( không dùng máy tính bỏ túi hoặc bảng số)

Xem lời giải

Bài 2 trang 43 SGK Hình học 10 nâng cao

Đơn giản các biểu thức

Xem lời giải

Bài 3 trang 43 SGK Hình học 10 nâng cao

Chứng minh các hệ thức sau

Xem lời giải

Bài 4 trang 51 SGK Hình học 10 nâng cao

Trong các trường hợp nào tích vô hướng

Xem lời giải

Bài 5 trang 51 SGK Hình học 10 nâng cao

Cho tam giác ABC.

Xem lời giải

Bài 6 trang 51 SGK Hình học 10 nâng cao

Cho tam giác ABC vuông ở A

Xem lời giải

Bài 7 trang 52 SGK Hình học 10 nâng cao

Cho bốn điểm bất kì A, B, C, D. Chứng minh rằng

Xem lời giải

Bài 8 trang 52 SGK Hình học 10 nâng cao

Chứng minh rằng điều kiện cần và đủ để tam giác ABC vuông tại A

Xem lời giải

Bài 9 trang 52 SGK Hình học 10 nâng cao

Cho tam giác ABC với ba đường trung tuyến AD, BE, CF. Chứng minh rằng

Xem lời giải

Bài 10 trang 52 SGK Hình học 10 nâng cao

Cho hai điểm M, N nằm trên đường tròn đường kính AB = 2R

Xem lời giải

Bài 11 trang 52 SGK Hình học 10 nâng cao

Cho hai đường thẳng a và b cắt nhau tại M. Trên a có hai điểm A và B, trên b có hai điểm C và D

Xem lời giải

Bài 12 trang 52 SGK Hình học 10 nâng cao

Cho đoạn thẳng AB cố định, AB = 2a

Xem lời giải

Bài 13 trang 52 SGK Hình học 10 nâng cao

Trong mặt phẳng tọa độ

Xem lời giải

Bài 14 trang 52 SGK Hình học 10 nâng cao

Trong mặt phẳng tọa độ, cho tam giác ABC

Xem lời giải

Bài 15 trang 64 SGK Hình học 10 nâng cao

Tam giác ABC có a = 12, b = 13, c = 15.

Xem lời giải

Bài 16 trang 64 SGK Hình học 10 nâng cao

Cho tam giác ABC

Xem lời giải

Bài 17 trang 65 SGK Hình học 10 nâng cao

Hình 59 vẽ một hồ nước nằm ở góc tạo bởi hai con đường.

Xem lời giải

Bài 18 trang 65 SGK Hình học 10 nâng cao

Cho tam giác ABC. Chứng minh các khẳng định sau

Xem lời giải

Bài 19 trang 65 SGK Hình học 10 nâng cao

Tam giác ABC có

Xem lời giải

Bài 20 trang 65 SGK Hình học 10 nâng cao

Cho tam giác ABC

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất