Bài 1: Góc lượng giác và cung lượng giác

Bình chọn:
4.7 trên 115 phiếu
Bài 1 trang 190 SGK Đại số 10 Nâng cao

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

Xem lời giải

Bài 2 trang 190 SGK Đại số 10 Nâng cao

Kim phút và kim giờ của đồng hồ lớn nhà bưu điện bờ hồ Hà Nội, theo thứ tự dài 1,75 m và 1,26 m. hỏi trong 15 phút, mũi kim phút vạch nên cung tròn có độ dài là bao nhiêu mét?

Xem lời giải

Bài 3 trang 190 SGK Đại số 10 Nâng cao

Điền vào các ô trống trong bảng

Xem lời giải

Bài 4 trang 190 SGK Đại số 10 Nâng cao

Đổi số đo độ của các cung tròn sau thành số đo radian (chính xác đến phần nghìn):

Xem lời giải

Bài 5 trang 190 SGK Đại số 10 Nâng cao

Hãy tìm số đo của góc lượng giác (Ou;Ov) khi đồng hồ chỉ 3 giờ, chỉ 4 giờ, chỉ 9 giờ , chỉ 10 giờ.

Xem lời giải

Bài 6 trang 191 SGK Đại số 10 Nâng cao

Chứng minh rằng:

Xem lời giải

Bài 7 trang 191 SGK Đại số 10 Nâng cao

Tìm số đo ao,-180o < a ≤ 180o của góc lượng giác có cùng tia đầu và tia cuối với góc trên mỗi hình sau:

Xem lời giải

Bài 8 trang 191 SGK Đại số 10 Nâng cao

Tính số đo (độ và radian)

Xem lời giải

Bài 9 trang 191 SGK Đại số 10 Nâng cao

Tìm góc lượng giác (Ou, Ov) có số đo dương lớn nhất, biết một góc lượng giác (Ou, Ov) có số đo:

Xem lời giải

Bài 10 trang 191 SGK Đại số 10 Nâng cao

Tìm số đo radian α ,-π < α ≤π, của góc lượng giác có cùng tia đầu, tia cuối với góc trên mỗi hình sau.

Xem lời giải

Bài 11 trang 191 SGK Đại số 10 Nâng cao

Chứng minh rằng hai tia Ou và Ov vuông góc với nhau khi và chỉ khi:

Xem lời giải

Bài 12 trang 192 SGK Đại số 10 Nâng cao

Kim giờ và kim phút đồng hồ bắt đầu cùng chạy từ vị trí Ox chỉ số 12 (tức lúc 0 giờ). Sau thời gian t giờ (t≥0), kim giờ đến vị trí tia Ou kim phút đến vị trí tia Ov.

Xem lời giải

Bài 13 trang 192 SGK Đại số 10 Nâng cao

Hỏi hai góc lượng giác có số đo sau có thể có cùng tia đầu tia cuối không?

Xem lời giải