Ôn tập chương II - Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng - NC

Bình chọn:
4.5 trên 44 phiếu
Bài 1 trang 69 SGK Hình học 10 nâng cao

Chứng minh các công thức sau

Xem lời giải

Bài 2 trang 69 SGK Hình học 10 nâng cao

Gọi G là trọng tâm tam giác ABC.

Xem lời giải

Bài 3 trang 70 SGK Hình học 10 nâng cao

Cho hình bình hành ABCD. Tìm tập hợp các điểm M sao cho

Xem lời giải

Bài 4 trang 70 SGK Hình học 10 nâng cao

Trên hình 63 có vẽ hai tam giác vuông cân ABC và A'B'C' có chung đỉnh A.

Xem lời giải

Bài 5 trang 70 SGK Hình học 10 nâng cao

Cho hình vuông ABCD cạnh a. Gọi N là trung điểm của CD, M là điểm trên AC sao cho

Xem lời giải

Bài 6 trang 70 SGK Hình học 10 nâng cao

Trong mặt phẳng tọa độ, cho

Xem lời giải

Bài 7 trang 70 SGK Hình học 10 nâng cao

Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng điều kiện cần và đủ để hai trung tuyến kẻ từ B và C vuông góc với nhau là

Xem lời giải

Bài 8 trang 70 SGK Hình học 10 nâng cao

Trong các tam giác có hai cạnh là a và b, tìm tam giác có diện tích lớn nhất.

Xem lời giải

Bài 9 trang 70 SGK Hình học 10 nâng cao

Cho tam giác ABC có

Xem lời giải

Bài 10 trang 71 SGK Hình học 10 nâng cao

Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng

Xem lời giải

Bài 11 trang 71 SGK Hình học 10 nâng cao

Cho hai đường tròn

Xem lời giải

Bài 12 trang 71 SGK Hình học 10 nâng cao

Cho đường tròn (O; R) và một điểm P cố định ở bên trong đường tròn đó. Hai dây cung thay đổi AB và CD luôn đi qua P và vuông góc với nhau.

Xem lời giải