Bài 4. Tích của một vectơ với một số

Bình chọn:
4.2 trên 71 phiếu