Bài 7: Bất phương trình bậc hai

Bình chọn:
4.1 trên 89 phiếu
Bài 53 trang 145 SGK Đại số 10 nâng cao

Giải các bất phương trình:

Xem lời giải

Bài 54 trang 145 SGK Đại số 10 nâng cao

Giải các bất phương trình sau:

Xem lời giải

Bài 56 trang 145 SGK Đại số 10 nâng cao

Giải các hệ bất phương trình

Xem lời giải

Bài 55 trang 145 SGK Đại số 10 nâng cao

Tìm các giá trị của m để mỗi phương trình sau đây có nghiệm.

Xem lời giải

Bài 57 trang 146 SGK Đại số 10 nâng cao

Tìm các giá trị của m để các phương trình sau có nghiệm:

Xem lời giải

Bài 58 trang 146 SGK Đại số 10 nâng cao

Chứng minh rằng các phương trình sau vô nghiệm dù m lấy bất kỳ giá trị nào.

Xem lời giải

Bài 59 trang 146 SGK Đại số 10 nâng cao

Tìm m để bất phương trình sau:

Xem lời giải

Bài 60 trang 146 SGK Đại số 10 nâng cao

Giải các bất phương trình sau:

Xem lời giải

Bài 61 trang 146 SGK Đại số 10 nâng cao

Tìm tập xác định của mỗi hàm số sau:

Xem lời giải

Bài 62 trang 146 SGK Đại số 10 nâng cao

Giải các hệ bất phương trình

Xem lời giải

Bài 63 trang 146 SGK Đại số 10 nâng cao

Tìm các giá trị của a sao cho với mọi x, ta luôn có:

Xem lời giải

Bài 64 trang 146 SGK Đại số 10 nâng cao

Tìm các giá trị của m để hệ bất phương trình sau có nghiệm:

Xem lời giải