Bài 4: Hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

Bình chọn:
4.2 trên 73 phiếu
Bài 30 trang 93 SGK Đại số 10 nâng cao

Hãy chọn kết luận đúng trong các khẳng định sau:

Xem lời giải

Bài 31 trang 93 SGK Đại số 10 nâng cao

Bằng định thức, giải các hệ phương trình sau:

Xem lời giải

Bài 32 trang 93 SGK Đại số 10 nâng cao

Giải các hệ phương trình sau:

Xem lời giải

Bài 33 trang 94 SGK Đại số 10 nâng cao

Giải và biện luận các hệ phương trình

Xem lời giải

Bài 34 trang 94 SGK Đại số 10 nâng cao

Giải hệ phương trình sau ( có thể dùng máy tính bỏ túi để kiểm tra kết quả - Xem bài đọc thêm trang 94)

Xem chi tiết

Bài 35 trang 94 SGK Đại số 10 nâng cao

Cho một mạch điện kín. Biết R1 = 0,250, R2 = 0,360, R3 = 0,450 và u = 0,6V. Gọi I1 là cường độ dòng điện của mạch chính, I2 là cường độ dòng điện của mạch rẽ. Tính I1, I2, I3 (chính xác đến phần trăm).

Xem lời giải

Bài 36 trang 96 SGK Đại số 10 nâng cao

Cho một hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Biết rằng phương trình thứ hai trong hệ vô nghiệm. Hãy chọn kết luận đúng trong các khẳng định sau:

Xem lời giải

Bài 37 trang 97 SGK Đại số 10 nâng cao

Tính nghiệm gần đúng của hệ phương trình sau (chính xác đến hàng phần trăm):

Xem lời giải

Bài 38 trang 97 SGK Đại số 10 nâng cao

Tính các kích thước của miếng đất đó (biện luận theo p).

Xem lời giải

Bài 39 trang 97 SGK Đại số 10 nâng cao

Giải và biện luận các hệ phương trình

Xem lời giải

Bài 40 trang 97 SGK Đại số 10 nâng cao

Với giá trị nào của a thì mỗi hệ phương trình sau có nghiệm?

Xem lời giải

Bài 41 trang 97 SGK Đại số 10 nâng cao

Tìm tất cả các cặp số nguyên (a, b) sao cho hệ phương trình sau vô nghiệm:

Xem lời giải

Bài 42 trang 97 SGK Đại số 10 nâng cao

Với giá trị nào của m thì hai đường thẳng ấy song song với nhau?

Xem lời giải

Bài 43 trang 97 SGK Đại số 10 nâng cao

Giải hệ phương trình (có thể dùng máy tính bỏ túi)

Xem lời giải

Bài 44 trang 97 SGK Đại số 10 nâng cao

Xác định tọa độ giao điểm của hai đồ thị ấy. Hãy phân tích ý nghĩa kinh tế của giao điểm đó.

Xem lời giải