Soạn văn lớp 9 đầy đủ tất cả bài, ngắn gọn nhất như là cuốn để học tốt Ngữ văn 9. Giúp học sinh soạn bài, tóm tắt, phân tích, nghị luận,... đầy đủ các bài văn mẫu lớp 9 hay nhất, giúp luyện thi vào 10
Bình chọn:
4.1 trên 2670 phiếu

Bài 1 SGK Ngữ Văn 9

Bài 2 SGK Ngữ Văn 9

Bài 3 SGK Ngữ Văn 9

Bài 4 SGK Ngữ Văn 9

Chuyện người con gái Nam Xương - Nguyễn Dữ

Bài 5 SGK Ngữ Văn 9

Bài 6 SGK Ngữ Văn 9

Bài 7 SGK Ngữ Văn 9

Bài 8 SGK Ngữ Văn 9

Bài 9 SGK Ngữ Văn 9

Bài 10 SGK Ngữ Văn 9

Bài 11 SGK Ngữ Văn 9

Bài 12 SGK Ngữ Văn 9

Bài 13 SGK Ngữ Văn 9

Bài 14 SGK Ngữ Văn 9

Bài 15 SGK Ngữ Văn 9

Bài 16 SGK Ngữ Văn 9

Bài 17 SGK Ngữ Văn 9

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT - HỌC KÌ 1 - NGỮ VĂN 9

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT - HỌC KÌ 1 - NGỮ VĂN 9

Đề thi học kì 1 mới nhất có lời giải

Đề ôn tập học kì 1 - Có đáp án và lời giải

Đề thi học kì 1 của các trường có lời giải – Mới nhất

Bài 18 SGK Ngữ Văn 9

Bài 19 SGK Ngữ Văn 9

Bài 20 SGK Ngữ Văn 9

Bài 21 SGK Ngữ Văn 9

Bài 22 SGK Ngữ Văn 9

Bài 23 SGK Ngữ Văn 9

Bài 24 SGK Ngữ Văn 9

Bài 25 SGK Ngữ văn 9

Bài 26 SGK Ngữ Văn 9

Bài 27 SGK Ngữ văn 9

Bài 28 SGK Ngữ văn 9

Bài 29 SGK Ngữ Văn 9

Bài 30 SGK Ngữ Văn 9

Bài 31 SGK Ngữ Văn 9

Bài 32 SGK Ngữ Văn 9

Bài 33 SGK Ngữ Văn 9

Bài 34 SGK Ngữ Văn 9

Các thể loại văn tham khảo lớp 9

Văn nghị luận

Văn nghị luận lớp 9

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT - HỌC KÌ 2 - NGỮ VĂN 9

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT - HỌC KÌ 2 - NGỮ VĂN 9

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 - NGỮ VĂN 9

ĐỀ THI VÀO 10 MÔN NGỮ VĂN

Gửi bài