Bài 20 SGK Ngữ Văn 9

Bình chọn:
4.8 trên 116 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Soạn bài Viết bài tập làm văn số 5 – Nghị luận xã hội - Ngắn gọn nhất Soạn bài Viết bài tập làm văn số 5 – Nghị luận xã hội - Ngắn gọn nhất

Soạn văn lớp 9 tập 2 ngắn gọn bài Viết bài tập làm văn số 5 – Nghị luận xã hội. Đề 1: Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của em về Người.

Xem chi tiết
Soạn bài Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí - Ngắn gọn nhất Soạn bài Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí - Ngắn gọn nhất

Soạn văn lớp 9 tập 2 ngắn gọn bài Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí. Câu 1: Văn bản Tri thức là sức mạnh bàn về giá trị của tri thức và vai trò của những người trí thức.

Xem chi tiết
Soạn bài Các thành phần biệt lập (tiếp theo) - Ngắn gọn nhất Soạn bài Các thành phần biệt lập (tiếp theo) - Ngắn gọn nhất

Soạn văn lớp 9 tập 2 ngắn gọn bài Các thành phần biệt lập (tiếp theo). Câu 1: Từ “này” (câu a) dùng để gọi.

Xem chi tiết
Soạn bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới - Ngắn gọn nhất Soạn bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới - Ngắn gọn nhất

Soạn văn lớp 9 tập 2 ngắn gọn bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới - Vũ Khoan. Câu 1: Tác giả viết bài này vào thời điểm chuyển tiếp giữa hai thế kỉ.

Xem chi tiết
Soạn bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới trang 26 SGK Văn 9 Soạn bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới trang 26 SGK Văn 9

Soạn bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới trang 26 SGK Văn 9. Câu 3. Trong bài này, tác giả cho rằng: "Trong những hành trang ấy, có lẽ sự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất". Điều đó đúng không, vì sao?

Xem chi tiết
Soạn bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới_bài 1 Soạn bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới_bài 1

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Xem chi tiết
Soạn bài Các thành phần biệt lập gọi - đáp, phụ chú trang 31 SGK Văn 9 Soạn bài Các thành phần biệt lập gọi - đáp, phụ chú trang 31 SGK Văn 9

Soạn bài Các thành phần biệt lập gọi - đáp, phụ chú trang 31 SGK Văn 9 tập 2. Câu 5. Viết một đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về việc thanh niên chuẩn bị hành trang bước vào thế kỉ mới, trong đó có câu chứa thành phần phụ chú.

Xem chi tiết
Viết bài tập làm văn số 5 - Nghị luận xã hội trang 33 SGK Văn 9 Viết bài tập làm văn số 5 - Nghị luận xã hội trang 33 SGK Văn 9

Soạn bài Viết bài tập làm văn số 5 - Nghị luận xã hội trang 33 SGK Văn 9 tập 2.

Xem chi tiết
Soạn bài Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí trang 34 SGK Văn 9 Soạn bài Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí trang 34 SGK Văn 9

Soạn bài Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí trang 34 SGK Văn 9 tập 2. Câu e) Bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí khác với bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống như thế nào?

Xem chi tiết

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài