Lập bảng thống kê các phong trào yêu nước chủ yếu đầu thế kỉ XX theo mẫu sau.


Bảng thống kê các phong trào yêu nước chủ yếu đầu thế kỉ XX:

Đề bài

Lập bảng thống kê những phong trào yêu nước chủ yếu đầu thế kỉ XX theo mẫu

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào kiến thức cả bài để trả lời

Lời giải chi tiết

*Bảng thống kê các phong trào yêu nước chủ yếu đầu thế kỉ XX

Phong trào

Mục đích

Hình thức và nội dung hoạt động chủ yếu

Phong trào Đông du (1905 - 1909)

Lập ra một nước Việt Nam độc lập

- Bạo động vũ trang.

- Cầu viện Nhật Bản để đánh Pháp, phát động phong trào Đông du, đưa du học sinh sang Nhật để học tập.

Đông Kinh nghĩa thục (1907)

Giành độc lập dân tộc, xây dựng xã hội tiến bộ

- Vận động cải cách văn hóa - xã hội.

- Mở trường học, tổ chức các buổi diễn thuyết, bình văn,… để truyền bá tư tưởng mới, vận động chấn hưng đất nước.

Cuộc vận động Duy Tân và phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908)

- Nâng cao ý thức tự cường để đi đến giành độc lập.

 

- Đấu tranh hòa bình, dần thiên về xu hướng bạo động

- Mở trường, diễn thuyết, tuyên truyền, đả phá phong tục lạc hậu, bỏ cái cũ, học theo cái mới, cổ động mở mang công thương nghiệp

- Dưới ảnh hưởng trực tiếp của phong trào Duy Tân, phong trào chống đi phu, chống sưu thuế diễn ra rầm rộ và lan rộng ở các tỉnh Trung Kì.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 51 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sử lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Gửi bài