Chương V. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC - KĨ THUẬT VÀ VĂN HÓA THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX

Bình chọn:
4.6 trên 140 phiếu
Nhà khoa học A. Nô-ben nói: “Tôi hi vọng rằng nhân loại sẽ rút ra được từ những phát minh khoa học nhiều điều tốt hơn là điều xấu”. Em hiểu như thế nào về câu nói đó? Nhà khoa học A. Nô-ben nói: “Tôi hi vọng rằng nhân loại sẽ rút ra được từ những phát minh khoa học nhiều điều tốt hơn là điều xấu”. Em hiểu như thế nào về câu nói đó?

Nhà khoa học A. Nô-ben nói: “Tôi hi vọng rằng nhân loại sẽ rút ra được từ những phát minh khoa học nhiều điều tốt hơn là điều xấu”. Em hiểu như thế nào về câu nói đó?

Xem chi tiết
Hãy kể tên những phát minh khoa học trong nửa đầu thế kỉ XX mà em biết. Hãy kể tên những phát minh khoa học trong nửa đầu thế kỉ XX mà em biết.

Hãy kể tên những phát minh khoa học trong nửa đầu thế kỉ XX mà em biết.

Xem chi tiết
Vì sao xóa nạn mù chữ được coi là nhiệm vụ hàng đầu trong việc xây dựng một nền văn hóa mới ở Liên Xô? Vì sao xóa nạn mù chữ được coi là nhiệm vụ hàng đầu trong việc xây dựng một nền văn hóa mới ở Liên Xô?

Vì sao xóa nạn mù chữ được coi là nhiệm vụ hàng đầu trong việc xây dựng một nền văn hóa mới ở Liên Xô?

Xem chi tiết
Hãy nêu những thành tựu của nền văn hóa Xô viết. Hãy nêu những thành tựu của nền văn hóa Xô viết.

Hãy nêu những thành tựu của nền văn hóa Xô viết.

Xem chi tiết
Em biết gì về những tiến bộ của khoa học - kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX? Em biết gì về những tiến bộ của khoa học - kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX?

Em biết gì về những tiến bộ của khoa học - kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX?

Xem chi tiết
Hãy kể tên những tác phẩm văn học Xô viết mà em biết. Hãy kể tên những tác phẩm văn học Xô viết mà em biết.

Hãy kể tên những tác phẩm văn học Xô viết mà em biết.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 113 SGK Lịch sử lớp 8 Bài 1 trang 113 SGK Lịch sử lớp 8

Trong số các sự kiện lịch sử từ năm 1917 đến năm 1945, em hãy lựa chọn 1 sự kiện tiêu biểu nhất và nêu lí do vì sao em chọn sự kiện đó

Xem chi tiết
Sưu tầm một số tài liệu, tranh ảnh, bản đồ có liên quan đến nội dung một bài học tự chọn. Sưu tầm một số tài liệu, tranh ảnh, bản đồ có liên quan đến nội dung một bài học tự chọn.

Sưu tầm một số tài liệu, tranh ảnh, bản đồ có liên quan đến nội dung một bài học tự chọn.

Xem chi tiết
Hãy nêu những nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945). Hãy nêu những nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945).

Hãy nêu những nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945).

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài