Chương V. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC - KĨ THUẬT VÀ VĂN HÓA THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX

Bình chọn:
4.6 trên 141 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 - Đề số 1 Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 - Đề số 1

Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 lịch sử 8 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 - Đề số 1 Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 lịch sử 8 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 - Đề số 2 Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 - Đề số 2

Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 lịch sử 8 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 - Đề số 2 Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 lịch sử 8 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 - Đề số 3 Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 - Đề số 3

Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 lịch sử 8 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 - Đề số 3 Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 lịch sử 8 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 - Đề số 4 Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 - Đề số 4

Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 lịch sử 8 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 - Đề số 4 Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 - Đề số 4

Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 lịch sử 8 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 - Đề số 5 Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 - Đề số 5

Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 lịch sử 8 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 - Đề số 5 Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 - Đề số 5

Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 lịch sử 8 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 - Đề số 6 Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 - Đề số 6

Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 lịch sử 8 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 - Đề số 6 Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 - Đề số 6

Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 lịch sử 8 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 - Đề số 7 Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 - Đề số 7

Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 lịch sử 8 - Đề số 7 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 - Đề số 7 Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 - Đề số 7

Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 lịch sử 8 - Đề số 7 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Hãy kể tên những phát minh khoa học trong nửa đầu thế kỉ XX Hãy kể tên những phát minh khoa học trong nửa đầu thế kỉ XX

Hãy kể tên những phát minh khoa học trong nửa đầu thế kỉ XX mà em biết.

Xem chi tiết

Nhà khoa học A. Nô-ben nói: “Tôi hi vọng rằng nhân loại sẽ Nhà khoa học A. Nô-ben nói: “Tôi hi vọng rằng nhân loại sẽ

Nhà khoa học A. Nô-ben nói: “Tôi hi vọng rằng nhân loại sẽ rút ra được từ những phát minh khoa học nhiều điều tốt hơn là điều xấu”. Em hiểu như thế nào về câu nói đó?

Xem chi tiết

Vì sao xóa nạn mù chữ được coi là nhiệm vụ hàng đầu Vì sao xóa nạn mù chữ được coi là nhiệm vụ hàng đầu

Vì sao xóa nạn mù chữ được coi là nhiệm vụ hàng đầu trong việc xây dựng một nền văn hóa mới ở Liên Xô?

Xem chi tiết

Hãy kể tên những tác phẩm văn học Xô viết mà em biết. Hãy kể tên những tác phẩm văn học Xô viết mà em biết.

Hãy kể tên những tác phẩm văn học Xô viết mà em biết.

Xem chi tiết

Em biết gì về những tiến bộ của khoa học - kĩ thuật thế giới Em biết gì về những tiến bộ của khoa học - kĩ thuật thế giới

Em biết gì về những tiến bộ của khoa học - kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX?

Xem chi tiết

Hãy nêu những thành tựu của nền văn hóa Xô viết. Hãy nêu những thành tựu của nền văn hóa Xô viết.

Hãy nêu những thành tựu của nền văn hóa Xô viết.

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài