Bài 15. Cách mạng tháng Mười Nga và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

Bình chọn:
4.2 trên 87 phiếu
Câu hỏi 1 – Mục I – Tiết học 15 – Trang 76 – SGK Lịch sử 8 Câu hỏi 1 – Mục I – Tiết học 15 – Trang 76 – SGK Lịch sử 8

Nêu những nét chính về tình hình nước Nga đầu thế kỉ XX.

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 – Mục I –Tiết học 15 – Trang 77 – SGK Lịch sử 8 Câu hỏi 2 – Mục I –Tiết học 15 – Trang 77 – SGK Lịch sử 8

Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai 1917 đã làm được những việc gì ?

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 – Mục I – Tiết học 15 – Trang 78 – SGK Lịch sử 8 Câu hỏi 3 – Mục I – Tiết học 15 – Trang 78 – SGK Lịch sử 8

Trình bày những diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Pê-tơ-rô-grat.

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 – mục II – Tiết học 15 – Trang 80 – SGK Lịch sử 8. Câu hỏi 1 – mục II – Tiết học 15 – Trang 80 – SGK Lịch sử 8.

“Sắc lệnh hòa bình và “sắc lệnh ruộng đất” đem lại những quyền lợi gì cho quần chúng nhân dân ?

Xem chi tiết
Câu hỏi 2- Mục II - Tiết học 15 – Trang 81 – SGK Lịch sử 8 Câu hỏi 2- Mục II - Tiết học 15 – Trang 81 – SGK Lịch sử 8

Vì sao nhân dân Xô – Viết bảo vệ được thành quả của cuộc cách mạng tháng Mười ?

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 - Mục II - Tiết học 15 – Trang 82 – SGK Lịch sử 8 Câu hỏi 3 - Mục II - Tiết học 15 – Trang 82 – SGK Lịch sử 8

Tại sao Giôn Rit lại đặt tên cho cuốn sách là “ Mười ngày rung chuyển thế giới” ?

Xem chi tiết
Bài 1 – Trang 82 – SGK Lịch sử 8 Bài 1 – Trang 82 – SGK Lịch sử 8

Vì sao nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng ?

Xem chi tiết
Bài 2 – Trang 82 – SGK Lịch sử 8 Bài 2 – Trang 82 – SGK Lịch sử 8

Lập bảng thống kê các sự kiện chính của cách mạng tháng Mười.

Xem chi tiết
Bài 3 – Trang 82 – SGK Lịch sử 8 Bài 3 – Trang 82 – SGK Lịch sử 8

Việc xây dựng và bảo vệ chính quyền diễn ra như thế nào ?

Xem chi tiết
Bài 4 – Trang 82 – SGK Lịch sử 8 Bài 4 – Trang 82 – SGK Lịch sử 8

Nêu ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

Xem chi tiết


Gửi bài