Bài 4. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Bình chọn:
4.3 trên 188 phiếu
Vì sao giới chủ lại thích sử dụng lao động trẻ em? Vì sao giới chủ lại thích sử dụng lao động trẻ em?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 29 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 - (Mục I Bài 4 - SGK Trang 29)  Lịch sử 8 Câu hỏi 2 - (Mục I Bài 4 - SGK Trang 29) Lịch sử 8

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 29 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Trình bày các sự kiện chủ yếu về phong trào công nhân trong những năm 1830-1840 Trình bày các sự kiện chủ yếu về phong trào công nhân trong những năm 1830-1840

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 30 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Nêu kết cục phong trào đấu tranh của công nhân ở các nước châu Âu trong nửa đầu thế kỉ XIX Nêu kết cục phong trào đấu tranh của công nhân ở các nước châu Âu trong nửa đầu thế kỉ XIX

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 30 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Nêu điểm giống nhau trong tư tưởng của Mác và Ăng-ghen? Nêu điểm giống nhau trong tư tưởng của Mác và Ăng-ghen?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 31 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
"Tuyên ngôn của Đảng cộng sản" ra đời trong hoàn cành nào? Nội dung chủ yếu của nó? "Tuyên ngôn của Đảng cộng sản" ra đời trong hoàn cành nào? Nội dung chủ yếu của nó?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 33 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Phong trào công nhân từ sau cách mạng 1848- 1849 đến năm 1870 có nét gì nổi bật? Phong trào công nhân từ sau cách mạng 1848- 1849 đến năm 1870 có nét gì nổi bật?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 33 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Nêu vai trò của C. Mác trong việc thành lập Quốc tế thứ nhất? Nêu vai trò của C. Mác trong việc thành lập Quốc tế thứ nhất?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 34 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Trình bày đôi nét về tiểu sử (hoặc giới hạn ở công lao, tình bạn) của C. Mác và Ph. Ăng-ghen? Trình bày đôi nét về tiểu sử (hoặc giới hạn ở công lao, tình bạn) của C. Mác và Ph. Ăng-ghen?

Giải bài tập 1 trang 34 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Về vai trò của Quốc tế thứ nhất đối với phong trào công nhân quốc tế? Về vai trò của Quốc tế thứ nhất đối với phong trào công nhân quốc tế?

Giải bài tập 2 trang 34 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết