Bài 28. Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

Bình chọn:
4.4 trên 104 phiếu
các đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX không thực hiện được các đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX không thực hiện được

Các đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX không thực hiện được

Xem chi tiết
Những hạn chế của các đề nghị cải cách cuối thế kỉ XIX Những hạn chế của các đề nghị cải cách cuối thế kỉ XIX

Những hạn chế của các đề nghị cải cách cuối thế kỉ XIX

Xem chi tiết
Kể tên những sĩ phu tiêu biểu trong phong trào cải cách Kể tên những sĩ phu tiêu biểu trong phong trào cải cách

- Trần Đình Túc và Nguyễn Huy Tế (1868): xin mở cửa biển Trà Lí (Nam Định).

Xem chi tiết
Vì sao các quan lại, sĩ phu đưa ra các đề nghị cải cách Vì sao các quan lại, sĩ phu đưa ra các đề nghị cải cách

- Đất nước đang trong tình trạng nguy khốn (Pháp mở rộng xâm lược; triều đình bảo thủ, lạc hậu: kinh tế kiệt quệ ; mâu thuẫn xã hội gay gắt...).

Xem chi tiết
Nguyên nhân nào dẫn đến những cuộc khởi nghĩa nông dân chống triều đình phong kiến trong nửa cuối thế kỉ XIX? Nguyên nhân nào dẫn đến những cuộc khởi nghĩa nông dân chống triều đình phong kiến trong nửa cuối thế kỉ XIX?

Nguyên nhân nào dẫn đến những cuộc khởi nghĩa nông dân chống triều đình phong kiến trong nửa cuối thế kỉ XIX?

Xem chi tiết
Nêu những nhận xét chính về tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam giữa thế kỉ XIX. Nêu những nhận xét chính về tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam giữa thế kỉ XIX.

Nêu những nhận xét chính về tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam giữa thế kỉ XIX.

Xem chi tiết
Kể tên các nhà cải cách cuối thế kỉ XIX. Trình bày nội dung một số đề nghị cải cách. Kể tên các nhà cải cách cuối thế kỉ XIX. Trình bày nội dung một số đề nghị cải cách.

Kể tên các nhà cải cách cuối thế kỉ XIX. Trình bày nội dung một số đề nghị cải cách.

Xem chi tiết


Gửi bài