Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

Bình chọn:
4.4 trên 260 phiếu
Hãy nêu những biểu hiện mới về kinh tế, xã hội ở Tây Âu trong các thế kỉ XV- XVII? Hãy nêu những biểu hiện mới về kinh tế, xã hội ở Tây Âu trong các thế kỉ XV- XVII?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 4 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Trình bày diễn biến và kết quả của Cách mạng Hà Lan? Trình bày diễn biến và kết quả của Cách mạng Hà Lan?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 4 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Trình bày sự phát triển chủ nghĩa tư bản Anh và những hệ quả của nó? Trình bày sự phát triển chủ nghĩa tư bản Anh và những hệ quả của nó?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 5 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Trình bày những nét chính về cuộc nội chiến ở Anh? Trình bày những nét chính về cuộc nội chiến ở Anh?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 6 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Vì sao chế độ cộng hòa ở Anh lại được thay bằng chế độ quân chủ lập hiến? Vì sao chế độ cộng hòa ở Anh lại được thay bằng chế độ quân chủ lập hiến?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 6 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Em hiểu như thế nào về câu nói trên của Mác? Em hiểu như thế nào về câu nói trên của Mác?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 6 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Nêu kết quả của Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII? Nêu kết quả của Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 4 trang 6 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Nêu một vài nét về sự xâm nhập và thành lập các thuộc địa của thực đân Anh ở Bắc Mĩ? Nêu một vài nét về sự xâm nhập và thành lập các thuộc địa của thực đân Anh ở Bắc Mĩ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 7 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Vì sao nhân dân các thuộc địa ở Bắc Mĩ đấu tranh chống thực dân Anh? Vì sao nhân dân các thuộc địa ở Bắc Mĩ đấu tranh chống thực dân Anh?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 8 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Theo em, tính chất tiến bộ của "Tuyên ngôn Độc lập" của Mĩ thể hiện ở những điểm nào? Theo em, tính chất tiến bộ của "Tuyên ngôn Độc lập" của Mĩ thể hiện ở những điểm nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 8 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Cuộc chiến tranh giành độc lập của các nước thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ diễn ra như thế nào? Cuộc chiến tranh giành độc lập của các nước thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ diễn ra như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 9 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Những điểm nào thể hiện sự hạn chế của Hiến pháp 1787 của Mĩ? Những điểm nào thể hiện sự hạn chế của Hiến pháp 1787 của Mĩ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 9 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Những kết quả lớn của Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là gì? Những kết quả lớn của Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 9 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Lập niên biểu về cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. Lập niên biểu về cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

Giải bài tập 1 trang 9 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Bài 2 trang 9 sgk Lịch sử 8 Bài 2 trang 9 sgk Lịch sử 8

Giải bài tập 2 trang 9 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài