Chương II. CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939)

Bình chọn:
4.7 trên 133 phiếu
Câu hỏi 1 - Mục I - Tiết học 17 - Trang 88 - SGK Lịch sử 8

Qua bảng thống kê (SGK Trang 88) em có nhận xét gì về tình hình sản xuất công nghiệp ở các nước Anh, Pháp, Đức ?

Xem lời giải

Câu hỏi 2 - Mục I - Tiết học 17 - Trang 89 - SGK Lịch sử 8

Cách mạng tháng 11- ở Đức mang lại những kết quả và hạn chế gì?

Xem lời giải

Câu hỏi 3 - Mục I - Tiết học 17 - Trang 89 - SGK Lịch sử 8

Quốc tế cộng sản thành lập trong hoàn cảnh nào ?

Xem lời giải

Câu hỏi 1 - Mục II - Tiết học 17 - Trang 90 - SGK Lịch sử 8

Qua sơ đồ (Hình 62 - sgk trang 90) em có nhận xét gì về tình hình sản xuất ở Anh và Liên Xô trong những năm 1929 - 1933 ?

Xem lời giải

Câu hỏi 2 - Mục II - Tiết học 17 - Trang 90 - SGK Lịch sử 8

Nêu tác động của khủng hoảng kinh tế đối với nước Đức ?

Xem lời giải

Câu hỏi 3 - Mục II - Tiết học 17 - Trang 92 - SGK Lịch sử 8

Vì sao nhân dân Pháp đánh bại được chủ nghĩa phát xít ở Pháp ?

Xem lời giải

Bài 1 - Trang 92 - SGK Lịch sử 8

Hãy nêu những nét chung của tình hình châu Âu trong những năm 1918 - 1929.

Xem lời giải

Bài 2 - Trang 92 - SGK Lịch sử 8

Quốc tế cộng sản đã có đóng góp như thế nào cho phong trào cách mạng thế giới năm 1929 - 1943 ?

Xem lời giải

Bài 3 - Trang 92 - SGK Lịch sử 8

Trình bày hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 đối với các nước tư bản châu Âu.

Xem lời giải

Bài 4 - Trang 92 - SGK Lịch sử 8

Tại sao chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức nhưng lại thất bại ở Pháp ?

Xem lời giải

Câu hỏi 1 - Mục I - Tiết 18 - Trang 93 - SGK Lịch sử 8

Theo em hai bức ảnh (Hình 65 và 66 trang 93 - SGK) phản ánh điều gì ?

Xem lời giải

Câu hỏi 2 - Mục I - Tiết 18 - Trang 94 - SGK Lịch sử 8

Qua các hình ảnh 65,66,67, em có nhận xét gì về những hình ảnh khác nhau của nước Mĩ ?

Xem lời giải

Câu hỏi 3 - Mục I - Tiết 18 - Trang 94 - SGK Lịch sử 8

Đảng cộng sản Mĩ ra đời trong hoàn cảnh nào ?

Xem lời giải

Câu hỏi 1 - Mục II - Tiết 18 - Trang 95 - SGK Lịch sử 8

Gánh nặng của cuộc khủng hoảng ở Mĩ chủ yếu đè nặng lên tầng lớp nào ?

Xem lời giải

Câu hỏi 2 - Mục II - Tiết 18 - Trang 95 - SGK Lịch sử 8

Nêu nhận xét của em về chính sách mới của Mĩ qua hình 69.

Xem lời giải

Bài 1 - Trang 95 - SGK Lịch sử 8

Kinh tế nước Mĩ đã phát triển thế nào trong thập niên 20 của thế kỉ XX.

Xem lời giải

Bài 2 - Trang 95 - SGK Lịch sử 8

Vì sao nước Mĩ thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 ?

Xem lời giải

Bài 3 - Trang 95 - SGK Lịch sử 8

Trình bày nội dung của chính sách mới của Ph. Ru-dơ-ven.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài