Bài 5. Công xã Pa- ri 1871

Bình chọn:
4.5 trên 189 phiếu
Thái độ của “Chính phủ vệ quốc” và của nhân dân Pháp trước tình hình đất nước sau ngày 4-9-1870 như thế nào? Thái độ của “Chính phủ vệ quốc” và của nhân dân Pháp trước tình hình đất nước sau ngày 4-9-1870 như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 36 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Trình bày diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871? Trình bày diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 36 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Những chính sách của công xã Pa- ri phục vụ quyền lợi cho ai? Những chính sách của công xã Pa- ri phục vụ quyền lợi cho ai?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 37 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Tại sao Đức ủng hộ chính phủ Véc- xai trong việc chống lại Công xã Pa- ri? Tại sao Đức ủng hộ chính phủ Véc- xai trong việc chống lại Công xã Pa- ri?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 38 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Cuộc chiến đấu giữa chiến sĩ Công xã Pa- ri và quân Véc -xai diễn ra như thế nào? Cuộc chiến đấu giữa chiến sĩ Công xã Pa- ri và quân Véc -xai diễn ra như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 38 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Vì sao nhân dân Pa-ri đấu tranh và thành lập Công xã Pa-ri? Vì sao nhân dân Pa-ri đấu tranh và thành lập Công xã Pa-ri?

Giải bài tập 1 trang 39 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Bài 2 trang 39 sgk Lịch sử 8 Bài 2 trang 39 sgk Lịch sử 8

Giải bài tập 2 trang 39 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Bài 3 trang 39 sgk Lịch sử 8 Bài 3 trang 39 sgk Lịch sử 8

Giải bài tập 3 trang 39 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Trình bày ý nghĩa lịch sử và bài học của Công xã Pa- ri? Trình bày ý nghĩa lịch sử và bài học của Công xã Pa- ri?

Giải bài tập 4 trang 39 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết


Gửi bài