Chương III. CHÂU Á THẾ KỈ XVIII - ĐẦU THẾ KỈ XX

Bình chọn:
4.4 trên 134 phiếu
Qua bảng thống kê trang 56, em có nhận xét gì về chính sách thống trị của thực dân Anh và hậu quả của nó đối với Ấn Độ? Qua bảng thống kê trang 56, em có nhận xét gì về chính sách thống trị của thực dân Anh và hậu quả của nó đối với Ấn Độ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 56 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 - (Mục II Bài học 8 - SGK Trang 58) Câu hỏi 1 - (Mục II Bài học 8 - SGK Trang 58)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 58 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Nêu những hậu quả của sự thống trị của Anh ở Ấn Độ? Nêu những hậu quả của sự thống trị của Anh ở Ấn Độ?

Giải bài tập 1 trang 58 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Đảng Quốc đại được thành lập nhằm mục tiêu đấu tranh gì? Đảng Quốc đại được thành lập nhằm mục tiêu đấu tranh gì?

Giải bài tập 2 trang 58 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Lập niên biểu về phong trào chống Anh của nhân dân Ấn Độ từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX. Lập niên biểu về phong trào chống Anh của nhân dân Ấn Độ từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.

Giải bài tập 3 trang 58 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Vì sao các nước đế quốc tranh nhau xâm chiếm Trung Quốc? Vì sao các nước đế quốc tranh nhau xâm chiếm Trung Quốc?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 59 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Dùng lược đồ, trình bày đôi nét về diễn biến của phong trào Nghĩa Hòa đoàn. Dùng lược đồ, trình bày đôi nét về diễn biến của phong trào Nghĩa Hòa đoàn.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 60 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Dựa theo lược đồ, trình bày một vài nét chính diễn biến của Cách mạng Tân Hợi? Dựa theo lược đồ, trình bày một vài nét chính diễn biến của Cách mạng Tân Hợi?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 62 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Nêu những kết quả và hạn chế của Cách mạng Tân Hợi (1911)? Nêu những kết quả và hạn chế của Cách mạng Tân Hợi (1911)?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 66 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Trình bày quá trình xâm lược Trung Quốc của các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX? Trình bày quá trình xâm lược Trung Quốc của các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX?

Giải bài tập 1 trang 62 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Bài 2 trang 62 sgk Lịch sử 8 Bài 2 trang 62 sgk Lịch sử 8

Giải bài tập 2 trang 62 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Trình bày về Tôn Trung Sơn và nội dung Học thuyết Tam dân? Trình bày về Tôn Trung Sơn và nội dung Học thuyết Tam dân?

Giải bài tập 3 trang 62 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Vì sao các phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX lần lượt thất bại? Vì sao các phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX lần lượt thất bại?

Giải bài tập 4 trang 62 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 - (Mục I Bài 11 - SGK Trang 63) Lịch sử 8 Câu hỏi 1 - (Mục I Bài 11 - SGK Trang 63) Lịch sử 8

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 63 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Chính sách thuộc địa của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á có những điểm chung nào nổi bật? Chính sách thuộc địa của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á có những điểm chung nào nổi bật?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 64 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Mĩ tiến hành xâm lược Phi-lip-pin như thế nào? Mĩ tiến hành xâm lược Phi-lip-pin như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 65 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Nêu nhận xét của em về tình hình chung của các nước Đông Nam Á vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX. Nêu nhận xét của em về tình hình chung của các nước Đông Nam Á vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 66 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Dựa theo lược đồ, trình bày khái quát quá trình xâm lược các nước Đông Nam Á của thực dân phương Tây? Dựa theo lược đồ, trình bày khái quát quá trình xâm lược các nước Đông Nam Á của thực dân phương Tây?

Giải bài tập 1 trang 66 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Bài 2 trang 66 sgk Lịch sử 8 Bài 2 trang 66 sgk Lịch sử 8

Giải bài tập 2 trang 66 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Lập niên biểu về cuộc đấu tranh của nhân dân Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX. Lập niên biểu về cuộc đấu tranh của nhân dân Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.

Giải bài tập 3 trang 66 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài