Chương IV. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 - 1918)

Bình chọn:
4.4 trên 122 phiếu
các nước đế quốc ráo riết chuẩn bị Chiến tranh thế giới thứ nhất các nước đế quốc ráo riết chuẩn bị Chiến tranh thế giới thứ nhất

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 71 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết

Diễn biến chiến sự trong giai đoạn thứ nhất. Diễn biến chiến sự trong giai đoạn thứ nhất.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 71 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết

niên biểu về giai đoạn thứ hai của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất. niên biểu về giai đoạn thứ hai của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 72 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết

Sự chuyển biến chiến sự ở giai đoạn 2 của chiến tranh thế giới thứ nhất Sự chuyển biến chiến sự ở giai đoạn 2 của chiến tranh thế giới thứ nhất

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 72 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết

Từ diễn biến và kết cục của Chiến tranh thế giới thứ nhất, em hãy nêu tính chất của nó Từ diễn biến và kết cục của Chiến tranh thế giới thứ nhất, em hãy nêu tính chất của nó

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 73 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết

Giải bài tập 1 trang 73 SGK Lịch sử 8 Giải bài tập 1 trang 73 SGK Lịch sử 8

Giải bài tập 1 trang 73 SGK Lịch sử 8. Nguyên nhân nào dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Xem chi tiết

Chiến tranh thế giới thứ nhất đã gây nên những hậu quả Chiến tranh thế giới thứ nhất đã gây nên những hậu quả

Giải bài tập 2 trang 73 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết

niên biểu những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất niên biểu những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất

Giải bài tập 3 trang 73 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết

năm sự kiện tiêu biểu nhất của lịch sử thế giới cận đại năm sự kiện tiêu biểu nhất của lịch sử thế giới cận đại

Giải bài tập 1 trang 74 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết

Hãy nêu những nội dung chính của lịch sử thế giới cận đại. Hãy nêu những nội dung chính của lịch sử thế giới cận đại.

Giải bài tập 2 trang 74 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết

Vẽ bản đồ, sưu tầm tài liệu, tranh ảnh về một số sự kiện đã học trong bài. Vẽ bản đồ, sưu tầm tài liệu, tranh ảnh về một số sự kiện đã học trong bài.

Giải bài tập 3 trang 74 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài