Chương II. CÁC NƯỚC ÂU - MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX

Bình chọn:
4.1 trên 170 phiếu
Thái độ của “Chính phủ vệ quốc” và của nhân dân Pháp trước tình hình đất nước sau ngày 4-9-1870 như thế nào? Thái độ của “Chính phủ vệ quốc” và của nhân dân Pháp trước tình hình đất nước sau ngày 4-9-1870 như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 36 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Trình bày diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871? Trình bày diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 36 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Những chính sách của công xã Pa- ri phục vụ quyền lợi cho ai? Những chính sách của công xã Pa- ri phục vụ quyền lợi cho ai?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 37 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Tại sao Đức ủng hộ chính phủ Véc- xai trong việc chống lại Công xã Pa- ri? Tại sao Đức ủng hộ chính phủ Véc- xai trong việc chống lại Công xã Pa- ri?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 38 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Cuộc chiến đấu giữa chiến sĩ Công xã Pa- ri và quân Véc -xai diễn ra như thế nào? Cuộc chiến đấu giữa chiến sĩ Công xã Pa- ri và quân Véc -xai diễn ra như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 38 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Vì sao nhân dân Pa-ri đấu tranh và thành lập Công xã Pa-ri? Vì sao nhân dân Pa-ri đấu tranh và thành lập Công xã Pa-ri?

Giải bài tập 1 trang 39 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Bài 2 trang 39 sgk Lịch sử 8 Bài 2 trang 39 sgk Lịch sử 8

Giải bài tập 2 trang 39 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Bài 3 trang 39 sgk Lịch sử 8 Bài 3 trang 39 sgk Lịch sử 8

Giải bài tập 3 trang 39 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Trình bày ý nghĩa lịch sử và bài học của Công xã Pa- ri? Trình bày ý nghĩa lịch sử và bài học của Công xã Pa- ri?

Giải bài tập 4 trang 39 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 - (Mục I Bài 6 - SGK Trang 39) Câu hỏi 1 - (Mục I Bài 6 - SGK Trang 39)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 39 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Nêu đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Anh? Nêu đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Anh?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 40 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 - (Mục I Bài 6 - SGK Trang 39 ) Câu hỏi 2 - (Mục I Bài 6 - SGK Trang 39 )

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 40 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Câu hỏi 7 - (Mục I Bài 6 - SGK Trang 41) Câu hỏi 7 - (Mục I Bài 6 - SGK Trang 41)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 4 trang 41 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Các công ti độc quyền ở Đức ra đời trong điều kiện kinh tế như thế nào? Các công ti độc quyền ở Đức ra đời trong điều kiện kinh tế như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 41 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Tại sao nói chủ nghĩa đế quốc Pháp là "Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi"? Tại sao nói chủ nghĩa đế quốc Pháp là "Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi"?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 41 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Các tổ chức độc quyền ở Pháp ra đời trong điều kiện kinh tế như thế nào? Các tổ chức độc quyền ở Pháp ra đời trong điều kiện kinh tế như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 41 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Quan sát lược đồ, kết hợp với bản đồ thế giới và các kiến thức đã học, ghi tên các thuộc địa của Anh, Pháp, Đức, Mĩ Quan sát lược đồ, kết hợp với bản đồ thế giới và các kiến thức đã học, ghi tên các thuộc địa của Anh, Pháp, Đức, Mĩ

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 44 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Quan sát hình 32, em hãy cho biết quyền lực của các tổ chức độc quyền ở Mĩ được thể hiện như thế nào? Quan sát hình 32, em hãy cho biết quyền lực của các tổ chức độc quyền ở Mĩ được thể hiện như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 4 trang 43 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Qua tình hình của các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, hãy nêu đặc điểm chung, nổi bật trong sự phát triển kinh tế của các nước đó Qua tình hình của các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, hãy nêu đặc điểm chung, nổi bật trong sự phát triển kinh tế của các nước đó

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 43 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Câu hỏi 9- (Mục I Bài 6 - SGK Trang 43) Câu hỏi 9- (Mục I Bài 6 - SGK Trang 43)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 43 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài