Chương I. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ

Bình chọn:
4.1 trên 77 phiếu
Câu hỏi 1 – Mục I – Tiết học 15 – Trang 76 – SGK Lịch sử 8 Câu hỏi 1 – Mục I – Tiết học 15 – Trang 76 – SGK Lịch sử 8

Nêu những nét chính về tình hình nước Nga đầu thế kỉ XX.

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 – Mục I –Tiết học 15 – Trang 77 – SGK Lịch sử 8 Câu hỏi 2 – Mục I –Tiết học 15 – Trang 77 – SGK Lịch sử 8

Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai 1917 đã làm được những việc gì ?

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 – Mục I – Tiết học 15 – Trang 78 – SGK Lịch sử 8 Câu hỏi 3 – Mục I – Tiết học 15 – Trang 78 – SGK Lịch sử 8

Trình bày những diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Pê-tơ-rô-grat.

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 – mục II – Tiết học 15 – Trang 80 – SGK Lịch sử 8. Câu hỏi 1 – mục II – Tiết học 15 – Trang 80 – SGK Lịch sử 8.

“Sắc lệnh hòa bình và “sắc lệnh ruộng đất” đem lại những quyền lợi gì cho quần chúng nhân dân ?

Xem chi tiết
Câu hỏi 2- Mục II - Tiết học 15 – Trang 81 – SGK Lịch sử 8 Câu hỏi 2- Mục II - Tiết học 15 – Trang 81 – SGK Lịch sử 8

Vì sao nhân dân Xô – Viết bảo vệ được thành quả của cuộc cách mạng tháng Mười ?

Xem chi tiết
Bài 1 – Trang 82 – SGK Lịch sử 8 Bài 1 – Trang 82 – SGK Lịch sử 8

Vì sao nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng ?

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 - Mục II - Tiết học 15 – Trang 82 – SGK Lịch sử 8 Câu hỏi 3 - Mục II - Tiết học 15 – Trang 82 – SGK Lịch sử 8

Tại sao Giôn Rit lại đặt tên cho cuốn sách là “ Mười ngày rung chuyển thế giới” ?

Xem chi tiết
Bài 2 – Trang 82 – SGK Lịch sử 8 Bài 2 – Trang 82 – SGK Lịch sử 8

Lập bảng thống kê các sự kiện chính của cách mạng tháng Mười.

Xem chi tiết
Bài 4 – Trang 82 – SGK Lịch sử 8 Bài 4 – Trang 82 – SGK Lịch sử 8

Nêu ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 - Mục I  - Tiết học 16 - Trang 83 - SGK Lịch sử 8 Câu hỏi 1 - Mục I - Tiết học 16 - Trang 83 - SGK Lịch sử 8

Bức áp phích (Hình 58 - SGK trang 83) nói lên điều gì ?

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 - Mục I  - Tiết 16 - Trang 84 - SGK Lịch sử 8 Câu hỏi 2 - Mục I - Tiết 16 - Trang 84 - SGK Lịch sử 8

Nội dung chủ yếu của chính sách kinh tế mới ? Chính sách này đã có tác động thế nào đến tình hình nước Nga ?

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 - Mục II  - Tiết 16 - Trang 85 - SGK Lịch sử 8 Câu hỏi 1 - Mục II - Tiết 16 - Trang 85 - SGK Lịch sử 8

Vì sao nhân dân Liên Xô phải thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ?

Xem chi tiết
Bài 1 - Trang 86 - SGK Lịch sử 8 Bài 1 - Trang 86 - SGK Lịch sử 8

Nêu nội dung của chính sách kinh tế mới.

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 - Mục II  - Tiết 16 - Trang 86 - SGK Lịch sử 8 Câu hỏi 2 - Mục II - Tiết 16 - Trang 86 - SGK Lịch sử 8

Nêu những thành tựu về văn hóa - giáo dục của Liên Xô thời kì đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội (1925 - 1941).

Xem chi tiết
Bài 2 - Trang 86 - SGK Lịch sử 8 Bài 2 - Trang 86 - SGK Lịch sử 8

Trình bày những biến đổi mọi mặt của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1925 - 1941.

Xem chi tiết
Sưu tầm một vài mẩu chuyện về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô những năm 1925 - 1941. Sưu tầm một vài mẩu chuyện về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô những năm 1925 - 1941.

Sưu tầm một vài mẩu chuyện về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô những năm 1925 - 1941.

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài