Chương III. CHÂU Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939)

Bình chọn:
4.2 trên 110 phiếu
Câu hỏi 1 – Mục I – Tiết học 19 – Trang 97 – SGK Lịch sử 8 Câu hỏi 1 – Mục I – Tiết học 19 – Trang 97 – SGK Lịch sử 8

Em có nhận xét gì về nước Nhật trong những năm 1918 – 1929 ?

Xem chi tiết
Bài 1 – Trang 98 – SGK Lịch sử 8 Bài 1 – Trang 98 – SGK Lịch sử 8

Kinh tế Nhật Bản phát triển như thế nào sau Chiến tranh thế giới thứ nhất ?

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 – Mục II – Tiết học 19 – Trang 98 – SGK Lịch sử 8 Câu hỏi 2 – Mục II – Tiết học 19 – Trang 98 – SGK Lịch sử 8

Cuộc đấu tranh chống phát xít của nhân dân Nhật Bản diễn ra như thế nào?

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 – Mục II – Tiết học 19 – Trang 98 – SGK Lịch sử 8 Câu hỏi 1 – Mục II – Tiết học 19 – Trang 98 – SGK Lịch sử 8

Trình bày kế hoạch xâm lược của Nhật Bản.

Xem chi tiết
Bài 2 – Trang 98 – SGK Lịch sử 8 Bài 2 – Trang 98 – SGK Lịch sử 8

Vì sao giới cầm quyền tại Nhật Bản lại tiến hành chiến tranh xâm lược bành trướng ra bên ngoài ?

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 - Mục I - Tiết học 20 - Trang 100 - SGK Lịch sử 8 Câu hỏi 3 - Mục I - Tiết học 20 - Trang 100 - SGK Lịch sử 8

Theo em khẩu hiệu đấu tranh của phong trào Ngũ tứ có gì mới so với khẩu hiệu " Đánh đổ Mãn Thanh" của cuộc cách mạng Tân Hợi ?

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 - Mục I - Tiết học 20 - Trang 100 - SGK Lịch sử 8 Câu hỏi 2 - Mục I - Tiết học 20 - Trang 100 - SGK Lịch sử 8

Em hãy nêu những nét mới của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất.

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 - Mục II - Tiết học 20 - Trang 101 - SGK Lịch sử 8 Câu hỏi 1 - Mục II - Tiết học 20 - Trang 101 - SGK Lịch sử 8

Sự thành lập của các Đảng cộng sản có tác động như thế nào tới các phong trào độc lập ở các nước châu Á ?

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 - Mục II - Tiết học 20 - Trang 102 - SGK Lịch sử 8 Câu hỏi 3 - Mục II - Tiết học 20 - Trang 102 - SGK Lịch sử 8

Em có nhận xét gì về phong trào đấu tranh chống Pháp ở các nước Đông Dương ?

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 - Mục II - Tiết học 20 - Trang 102 - SGK Lịch sử 8 Câu hỏi 2 - Mục II - Tiết học 20 - Trang 102 - SGK Lịch sử 8

Vào đầu thế kỉ XX, các phong trào dân chủ tư sản ở các nước châu Á có những điểm gì mới ?

Xem chi tiết
Bài 1 - Trang 103 - SGK Lịch sử 8 Bài 1 - Trang 103 - SGK Lịch sử 8

Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào độc lập dân tộc ở châu Á lại bùng nổ mạnh mẽ?

Xem chi tiết
Câu hỏi 4 - Mục II - Tiết học 20 - Trang 103 - SGK Lịch sử 8 Câu hỏi 4 - Mục II - Tiết học 20 - Trang 103 - SGK Lịch sử 8

Phong trào độc lập dân tộc ở In-đô-nê-xi-a diễn ra như thế nào ?

Xem chi tiết
Bài 2 - Trang 103 - SGK Lịch sử 8 Bài 2 - Trang 103 - SGK Lịch sử 8

Cách mạng Trung Quốc đã diễn ra như thế nào trong những năm 1919 - 1939 ?

Xem chi tiết
Bài 3 - Trang 103 - SGK Lịch sử 8 Bài 3 - Trang 103 - SGK Lịch sử 8

Em có nhận xét gì về phong trào độc lập dân tộc ở các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất ?

Xem chi tiết
Bài 4 - Trang 103 - SGK Lịch sử 8 Bài 4 - Trang 103 - SGK Lịch sử 8

Lập bảng thống kê các phong trào độc lập ở châu Á.

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất