Bài 6. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bình chọn:
3.9 trên 317 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 24 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 24 SGK Toán 9 Tập 1. Với

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 25 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 25 SGK Toán 9 Tập 1. Rút gọn biểu thức

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 6 trang 25 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 6 trang 25 SGK Toán 9 Tập 1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn..

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 6 trang 26 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 26 SGK Toán 9 Tập 1. Đưa thừa số vào trong dấu căn

Xem lời giải

Bài 43 trang 27 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 43 trang 27 SGK Toán 9 tập 1. Viết các số hoặc biểu thức dấu căn thành dạng tích rồi đưa thừa số ra ngoài dấu căn:

Xem lời giải

Bài 44 trang 27 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 44 trang 27 SGK Toán 9 tập 1. Đưa thừa số vào trong dấu căn:

Xem lời giải

Bài 45 trang 27 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 45 trang 27 SGK Toán 9 tập 1. So sánh các số đã cho.

Xem lời giải

Bài 46 trang 27 sgk Toán 9 - tập 1

Rút gọn các biểu thức sau:

Xem lời giải

Bài 47 trang 27 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 47 trang 27 SGK Toán 9 tập 1. Rút gọn...

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 9

Xem lời giải