Ôn tập chương II – Hàm số bậc nhất

Bình chọn:
4.3 trên 173 phiếu
Bài 32 trang 61 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 32 trang 61 SGK Toán 9 tập 1. a) Với những giá trị nào của m thì hàm số bậc nhất y = (m – 1)x + 3 đồng biến?

Xem lời giải

Bài 33 trang 61 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 33 trang 61 SGK Toán 9 tập 1. Với những giá trị nào của m thì đồ thị các hàm số y = 2x + (3 + m) và y = 3x + (5 – m) cắt nhau tại một điểm trên trục tung?

Xem lời giải

Bài 34 trang 61 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 34 trang 61 SGK Toán 9 tập 1. Tìm giá trị của a để hai đường thẳng y = (a – 1)x + 2 (a ≠ 1) và y = (3 – a)x + 1 (a ≠ 3) song song với nhau.

Xem lời giải

Bài 35 trang 61 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 35 trang 61 SGK Toán 9 tập 1. Xác định k và m để hai đường thẳng sau đây trùng nhau:

Xem lời giải

Bài 36 trang 61 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 36 trang 61 SGK Toán 9 tập 1. Cho hai hàm số bậc nhất y = ( k + 1)x = 3 và y = (3 – 2k)x + 1.

Xem lời giải

Bài 37 trang 61 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 37 trang 61 SGK Toán 9 tập 1. a) Vẽ đồ thị hai hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ:

Xem lời giải

Bài 38 trang 62 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 38 trang 62 SGK Toán 9 tập 1. a) Vẽ đồ thị các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ:

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 2 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 2 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 2 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 2 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 2 - Đại số 9

Xem lời giải