Bài 5. Bảng Căn bậc hai

Bình chọn:
4.3 trên 196 phiếu
Lý thuyết về bảng căn bậc hai

Bảng căn bậc hai được chia thành các hàng và các cột.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 21 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 21 SGK Toán 9 Tập 1......

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2, 3 Bài 5 trang 22 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 22 SGK Toán 9 Tập 1. Tìm:

Xem lời giải

Bài 38 trang 23 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 38 trang 23 SGK Toán 9 tập 1. Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đây rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả:

Xem lời giải

Bài 39 trang 23 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 39 trang 23 SGK Toán 9 tập 1. Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đây rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả:

Xem lời giải

Bài 40 trang 23 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 40 trang 23 SGK Toán 9 tập 1. Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đây rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả:

Xem lời giải

Bài 41 trang 23 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 41 trang 23 SGK Toán 9 tập 1. Hãy tính:

Xem lời giải

Bài 42 trang 23 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 42 trang 23 SGK Toán 9 tập 1. Dùng bảng căn bậc hai để tìm giá trị gần đúng của nghiệm mỗi phương trình sau:

Xem lời giải