Ôn tập chương IV – Hình trụ - Hình nón – Hình cầu

Bình chọn:
4.4 trên 79 phiếu
Bài 38 trang 129 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 38 trang 129 SGK Toán 9 tập 2 . Hãy tính thể tích , diện tích bề mặt một chi tiết máy theo kích thước đã cho trên hình 114.

Xem lời giải

Bài 39 trang 129 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 39 trang 129 SGK Toán 9 tập 2 . Một hình chữ nhật ABCD có AB > AD, diện tích và chu vi của nó theo thứ tự là 2a2 và 6a.

Xem lời giải

Bài 40 trang 129 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 40 trang 129 SGK Toán 9 tập 2 . Hãy tính diện tích toàn phần của các hình tương ứng theo các kích thước đã cho trên hình 115.

Xem lời giải

Bài 41 trang 129 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 41 trang 129 SGK Toán 9 tập 2 . a) Chứng minh AOC và BDO là hai tam giác đồng dạng; từ đó suy ra tích AC.BD không đổi.

Xem lời giải

Bài 42 trang 130 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 42 trang 130 SGK Toán 9 tập 2 . Hãy tính thể tích các hình dưới đây theo kích thước đã cho (h.117).

Xem lời giải

Bài 43 trang 130 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 43 trang 130 SGK Toán 9 tập 2 . Hãy tính thể tích các hình dưới đây theo kích thước đã cho (h.118) (đơn vị : cm).

Xem lời giải

Bài 44 trang 130 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 44 trang 130 SGK Toán 9 tập 2. Cho hình vuông ABCD nội tiếp đường tròn tâm O, bán kính R và GEF là tam giác đều nội tiếp đường tròn đó, EF là dây song song với AB (h.119).

Xem lời giải

Bài 45 trang 131 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 45 trang 131 SGK Toán 9 tập 2. Hình 120 mô tả một hình cầu được đặt khít vào trong một hình trụ, các kích thước cho trên hình vẽ.Hãy tính:

Xem lời giải