Bài 10. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

Bình chọn:
4.3 trên 205 phiếu
Trả lời câu hỏi Bài 10 trang 97 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 10 trang 97 Toán 9 Tập 2. Hãy điền biểu thức thích hợp vào các chỗ trống

Xem lời giải

Bài 77 trang 98 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 77 trang 98 SGK Toán 9 tập 2. Tính diện tích hình tròn nội tiếp

Xem lời giải

Bài 78 trang 98 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 78 trang 98 SGK Toán 9 tập 2. Chân một đống cát trên một nền phẳng...

Xem lời giải

Bài 79 trang 98 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 79 trang 98 SGK Toán 9 tập 2. Tính diện tích một hình quạt tròn có bán kính 6cm, số đo cung

Xem lời giải

Bài 80 trang 98 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 80 trang 98 SGK Toán 9 tập 2. Một vườn cỏ hình chữ nhật ABCD...

Xem lời giải

Bài 81 trang 99 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 81 trang 99 SGK Toán 9 tập 2. Diện tích hình tròn sẽ thay đổi như thế nào nếu:

Xem lời giải

Bài 82 trang 99 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 82 trang 99 SGK Toán 9 tập 2. Điền vào ô trống trong bảng sau

Xem lời giải

Bài 83 trang 99 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 83 trang 99 SGK Toán 9 tập 2. a) Vẽ hình 62

Xem lời giải

Bài 84 trang 99 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 84 trang 99 SGK Toán 9 tập 2. a) Vẽ lại hình tạo bởi các cung tròn

Xem lời giải

Bài 85 trang 100 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 85 trang 100 SGK Toán 9 tập 2. Hình viên phân là hình tròn

Xem lời giải

Bài 86 trang 100 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 86 trang 100 SGK Toán 9 tập 2. Hình vành khăn

Xem lời giải

Bài 87 trang 100 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 87 trang 100 SGK Toán 9 tập 2. Lấy cạnh BC của một tam giác đều

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 10 - Chương 3 -Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 10 - Chương 3 -Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 10 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 10 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 10 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 10 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 10 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 10 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 10 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 10 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải