Bài 2. Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a ≠ 0).

Bình chọn:
4.2 trên 227 phiếu
Lý thuyết Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a ≠ 0).

Đồ thị của hàm số

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 34 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 34 Toán 9 Tập 2. Hãy nhận xét một vài đặc điểm của đồ thị này bằng cách trả lời các câu hỏi sau (h.6):

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 34 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 34 Toán 9 Tập 2. Nhận xét một vài đặc điểm của đồ thị và rút ra những kết luận

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 35 Toán 9 Tập 2

Cho hàm số

Xem lời giải

Bài 4 trang 36 sgk Toán 9 tập 2

Cho hai hàm số:

Xem lời giải

Bài 5 trang 37 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 5 trang 37 SGK Toán 9 tập 2. Cho ba hàm số:

Xem lời giải

Bài 6 trang 38 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 6 trang 38 SGK Toán 9 tập 2. Cho hàm số

Xem lời giải

Bài 7 trang 38 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 7 trang 38 SGK Toán 9 tập 2. Trên mặt phẳng tọa độ (h.10)

Xem lời giải

Bài 8 trang 38 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 8 trang 38 SGK Toán 9 tập 2. Biết rằng đường cong trong hình 11 là

Xem lời giải

Bài 9 trang 39 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 9 trang 39 SGK Toán 9 tập 2. Cho hai hàm số

Xem lời giải

Bài 10 trang 39 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 10 trang 39 SGK Toán 9 tập 2. Cho hàm số y

Xem lời giải