Chương I. CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP TỪ NĂM 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XĨ

Bình chọn:
4.2 trên 207 phiếu
Tóm tắt mục 1. Chiến sự ở Đà Nẵng những năm 1858 - 1859

Tóm tắt mục 1. Chiến sự ở Đà Nẵng những năm 1858 - 1859

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Chiến sự ở Gia Định năm 1859

Tóm tắt mục 2. Chiến sự ở Gia Định năm 1859

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Kháng chiến ở Đà Nẵng và ba tỉnh miền Đông Nam Kì

Tóm tắt mục 1. Kháng chiến ở Đà Nẵng và ba tỉnh miền Đông Nam Kì

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Kháng chiến chống Pháp lan rộng ra ba tỉnh miền Tây Nam Kì

Tóm tắt mục 2. Kháng chiến chống Pháp lan rộng ra ba tỉnh miền Tây Nam Kì

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh chiếm Bắc Kì

Tóm tắt lý thuyết mục 1. Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh chiếm Bắc Kì

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất (1873)

Tóm tắt mục 2. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất (1873)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì (1873 - 1874)

Tóm tắt mục 3. Kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì (1873 - 1874)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai (1882)

Tóm tắt mục 1. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai (1882)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Nhân dân Bắc Kì tiếp tục kháng Pháp

Tóm tắt mục 2. Nhân dân Bắc Kì tiếp tục kháng Pháp

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Hiệp ước Pa-tơ-nốt. Nhà nước phong kiến Việt Nam sụp đổ (1884)

Tóm tắt mục 3. Hiệp ước Pa-tơ-nốt. Nhà nước phong kiến Việt Nam sụp đổ (1884)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở Huế tháng 7 - 1885

Tóm tắt mục 1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở Huế tháng 7 - 1885

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Phong trào Cần vương

Tóm tắt mục 2. Phong trào Cần vương. Khi cuộc tấn công thất bại, Tôn Thất Thuyết phải đưa vua chạy ra Tân sở (Quảng Trị).

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Khởi nghĩa Ba Đình (1886 - 1887)

Tóm tắt mục 1. Khởi nghĩa Ba Đình (1886 - 1887). Ba Đình thuộc huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2: Khởi nghĩa Bãi Sậy (1883 - 1892)

Tóm tắt mục 2: Khởi nghĩa Bãi Sậy (1883 - 1892). Ngay từ năm 1883, ở vùng Bãi Sậy (Hưng Yên)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Khởi nghĩa Hương Khê (1885 - 1896)

Tóm tắt mục 3. Khởi nghĩa Hương Khê (1885 - 1896). Lãnh đạo cao nhất của cuộc khởi nghĩa là Phan Đình Phùng

Xem chi tiết

Tóm tắt mục I. Khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 1913)

Tóm tắt mục I. Khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 1913). Yên Thế nằm ở phía tây bắc tỉnh Bắc Giang

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi

Tóm tắt mục II. Phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi

Xem chi tiết

Tóm tắt mục I. Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

Tóm tắt mục I. Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Kết cục của các đề nghị cải cách

Tóm tắt mục III. Kết cục của các đề nghị cải cách duy tân

Xem chi tiết

Hãy đọc một đoạn thơ của Nguyễn Đình Chiểu

Hãy đọc một đoạn thơ của Nguyễn Đình Chiểu mà em thuộc nói về cuộc kháng chiến chống Pháp.

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất