Chủ đề 3: Góc - Đo vẽ góc

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động 14 trang 97 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Hoạt động 14 trang 97 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Hãy vẽ các tia như hình dưới đây.

Xem chi tiết

Thử tài bạn 6 trang 98 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Thử tài bạn 6 trang 98 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập a) Ở hoạt động 15, khi nào thì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz ?

Xem chi tiết

Hoạt động 15 trang 98 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Hoạt động 15 trang 98 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Hãy vẽ tia Ox, rồi vẽ góc

Xem chi tiết

Hoạt động 16 trang 98 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Hoạt động 16 trang 98 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Hãy quan sát và mô tả dụng cụ đo góc ở hình 24.

Xem chi tiết

Thử tài bạn 7 trang 99 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Thử tài bạn 7 trang 99 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Để đo góc thẳng đứng người ta sử dụng giác kế đứng (hình 26a). Em hãy quan sát hình vẽ dưới đây (hình 26b) và nêu cách đo góc bằng giác kế đứng.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 102 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 1 trang 102 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Hãy tìm một số hình ảnh của mặt phẳng và nửa mặt phẳng trong đời sống.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 102 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 2 trang 102 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Hãy gọi tên các nửa mặt phẳng trong các hình vẽ sau :

Xem chi tiết

Bài 3 trang 102 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 3 trang 102 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau :

Xem chi tiết

Bài 4 trang 102 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 4 trang 102 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng m cắt các đoạn thẳng AB, AC và không đi qua A, B, C.

Xem chi tiết

Bài 5 trang 102 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 5 trang 102 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Xác định tia nằm giữa hai tia AB và AC ; BC và BA ; CA và CB trong hình vẽ sau :

Xem chi tiết

Bài 6 trang 102 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 6 trang 102 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Gọi M là điểm nằm giữa hai điểm A, B. Lấy điểm O không nằm trên đường thẳng AB. Vẽ ba tia OA, OB, OM. Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại ?

Xem chi tiết

Bài 7 trang 102 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 7 trang 102 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Dựa vào hình vẽ dưới đây :

Xem chi tiết

Bài 8 trang 103 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 8 trang 103 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập a) Dùng thước dựng lại hình 30.

Xem chi tiết

Bài 9 trang 103 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 9 trang 103 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau :

Xem chi tiết

Bài 10 trang 103 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 10 trang 103 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Điền vào chỗ chấm trong phát biểu sau :

Xem chi tiết

Bài 11 trang 103 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 11 trang 103 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Lấy ba điểm không thẳng hàng A, B, C. Gạch chéo phần mặt phẳng chứa tất cả các điểm nằm trong cả ba góc BAC, ACB, CBA.

Xem chi tiết

Bài 12 trang 103 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 12 trang 103 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Điền vào chỗ chấm :

Xem chi tiết

Bài 13 trang 103 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 13 trang 103 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Dựa vào hình dưới đây (h.32) để chỉ ra số đo của các góc sau :

Xem chi tiết

Bài 14 trang 103 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 14 trang 103 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Ta có thể xem kim phút và kim giờ của đồng hồ là hai tia chung gốc (gốc trùng với trục quay của hai kim). Tại mỗi thời điểm hai kim tạo thành một góc. Tìm số đo của góc lúc 2 giờ, 3 giờ, 5 giờ, 6 giờ, 10 giờ.

Xem chi tiết

Bài 15 trang 103 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 15 trang 103 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Khi hai tia Ox, Oy trùng nhau, trong trường hợp cần thiết, ta cũng coi xOy là một góc và gọi là

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài