CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Bình chọn:
4.6 trên 123 phiếu
Bài 16 trang 15 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 16 trang 15 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 16 trang 15 VBT toán 6 tập 1. Áp dụng các tính chất của phép cộng và phép nhân để tính nhanh: a) 86 + 357 + 14 ...

Xem chi tiết

Bài 17 trang 15 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 17 trang 15 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 17 trang 15 VBT toán 6 tập 1. Trên hình 2, đồng hồ chỉ 9 giờ 18 phút, hai kim đồng hồ thành hai phần, mỗi phần có...

Xem chi tiết

Bài 18 trang 16 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 18 trang 16 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 18 trang 16 VBT toán 6 tập 1. Điền vào chỗ trống trong bảng thanh toán sau ...

Xem chi tiết

Bài 19 trang 16 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 19 trang 16 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 19 trang 16 VBT toán 6 tập 1. Tìm số tự nhiên x, biết: a) (x - 34) . 15 = 0 ...

Xem chi tiết

Bài 20 trang 17 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 20 trang 17 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 20 trang 17 VBT toán 6 tập 1. Tính nhanh: a) 135 + 360 + 65 + 40 ...

Xem chi tiết

Bài 21 trang 17 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 21 trang 17 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 21 trang 17 VBT toán 6 tập 1. Có thể tính nhanh tổng 97 + 19 bằng cách áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng ...

Xem chi tiết

Phần câu hỏi bài 6 trang 18, 19 Vở bài tập toán 6 tập 1 Phần câu hỏi bài 6 trang 18, 19 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 6 trang 18, 19 VBT toán 6 tập 1. Điền các từ thích hợp (nhỏ hơn, lớn hơn, lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn hoặc bằng, khác 1, khác 0) vào chỗ trống (…)

Xem chi tiết

Bài 22 trang 19 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 22 trang 19 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 22 trang 19 VBT toán 6 tập 1. Tìm số tự nhiên x, biết: a) x : 13 = 41 ...

Xem chi tiết

Bài 23 trang 20 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 23 trang 20 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 23 trang 20 VBT toán 6 tập 1. Trong phép chia cho 2, số dư có thể bằng 0 hoặc 1...

Xem chi tiết

Bài 24 trang 20 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 24 trang 20 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 24 trang 20 VBT toán 6 tập 1. Tìm số tự nhiên x, biết: a) (x - 35) - 120 = 0 ...

Xem chi tiết

Bài 25 trang 21 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 25 trang 21 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 25 trang 21 VBT toán 6 tập 1. Tính nhẩm bằng cách thêm vào ở số hạng này, bớt đi ở số hạng kia cùng một số thích hợp: Ví dụ: 57 + 96 =(57 - 4) + (96 + 4) ...

Xem chi tiết

Bài 26 trang 21 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 26 trang 21 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 26 trang 21 VBT toán 6 tập 1. Tính nhẩm bằng cách thêm vào số bị trừ và số trừ cùng một số thích hợp. Ví dụ: 135 - 98 = (135 + 2) - (98 + 2) ...

Xem chi tiết

Bài 27 trang 21 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 27 trang 21 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 27 trang 21 VBT toán 6 tập 1. a) Tính nhẩm bằng cách nhân thừa số này, chia thừa số kia cho cùng một số thích hợp: 14.50 ...

Xem chi tiết

Bài 28 trang 22 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 28 trang 22 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 28 trang 22 VBT toán 6 tập 1. Bạn Tâm dùng 21000 đồng mua vở. Có hai loại vở: loại I giá 2000 đồng một quyển ...

Xem chi tiết

Phần câu hỏi bài 7 trang 23, 24 Vở bài tập toán 6 tập 1 Phần câu hỏi bài 7 trang 23, 24 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 7 trang 23, 24 VBT toán 6 tập 1. Khi nhân 7^4.7^2 ta được ...

Xem chi tiết

Bài 29 trang 23 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 29 trang 23 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 29 trang 23 VBT toán 6 tập 1. Một tàu hỏa cẩn chở 1000 khách du lịch. Biết rằng mỗi toa có 12 khoang ...

Xem chi tiết

Bài 30 trang 24 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 30 trang 24 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 30 trang 24 VBT toán 6 tập 1. Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa: a) 5.5.5.5.5.5 ...

Xem chi tiết

Bài 31 trang 24 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 31 trang 24 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 31 trang 24 VBT toán 6 tập 1. Tính giá trị các lũy thừa sau: a) 2^3, 2^4, 2^5, 2^6, 2^7, 2^8, 2^9, 2^{10} ...

Xem chi tiết

Bài 32 trang 25 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 32 trang 25 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 32 trang 25 VBT toán 6 tập 1. Trong các số sau, số nào là lũy thừa của một số tự nhiên với số mũ lớn hơn 1 ...

Xem chi tiết

Bài 33 trang 25 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 33 trang 25 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 33 trang 25 VBT toán 6 tập 1. Tính: a) Tính: 10^2 ; 10^3; 10^4; 10^5; 10^6 ...

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khácHỏi bài