Bài 15. Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

Bình chọn:
3.7 trên 25 phiếu
Phần câu hỏi bài 15 trang 72 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 15 trang 72 VBT toán 6 tập 2. 3/7 của 35 thì bằng 15/7 của số...

Xem lời giải

Bài 81 trang 72 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 81 trang 72, 73 VBT toán 6 tập 2. Biết rằng 13,32.7=93,24 và 93,24:3=31,08 không cần làm phép tính, hãy tìm một số ...

Xem lời giải

Bài 82 trang 73 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 82 trang 73 VBT toán 6 tập 2. Trong sữa có 4,5% bơ. Tính lượng sữa trong một chai, biết rằng lượng bơ trong chai sữa này là 18g...

Xem lời giải

Bài 83 trang 73 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 83 trang 73 VBT toán 6 tập 2. 75% một mảnh vải dài 3,75m. Hỏi cả mảnh vải dài bao nhiêu mét ?..

Xem lời giải

Bài 84 trang 73 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 84 trang 73 VBT toán 6 tập 2. Tìm x, biết ...

Xem lời giải

Bài 85 trang 74 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 85 trang 74 VBT toán 6 tập 2. Để làm món "dừa kho thịt", ta cần có cùi dừa (cơm dừa), thịt ba chỉ, đường, nước mắm, muối. Lượng thịt ba chỉ và lượng đường theo thứ tự...

Xem lời giải

Bài 86 trang 74 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 86 trang 74 VBT toán 6 tập 2. Một xí nghiệp đã thực hiện ...

Xem lời giải