Bài 12. Tính chất của phép nhân

Bình chọn:
4.4 trên 71 phiếu
Phần câu hỏi bài 12 trang 101 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 12 trang 101 VBT toán 6 tập 1. Không tính, hãy điền dấu (<,>) vào ô trống sao cho hợp lí: (- 256).3 - 12.894 + 18.(- 2005)...0

Xem lời giải

Bài 50 trang 101 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 50 trang 101 VBT toán 6 tập 1. Thực hiện các phép tính: a) 15.(-2).(-5).(-6)...

Xem lời giải

Bài 51 trang 101 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 51 trang 101 VBT toán 6 tập 1. Tính: a) (37 - 17) . (-5) + 23 . (-13 - 17) ...

Xem lời giải

Bài 52 trang 102 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 52 trang 102 VBT toán 6 tập 1. Viết các tích sau dưới dạng một lũy thừa: a) (-5).(-5).(-5).(-5).(-5) ...

Xem lời giải

Bài 53 trang 102 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 53 trang 102 VBT toán 6 tập 1. Tính: a) 237 . (-26) + 26 . 137 ...

Xem lời giải

Bài 54 trang 102 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 54 trang 102 VBT toán 6 tập 1. So sánh: a) (-16).1253.(-8).(-4).(-3) với 0 ...

Xem lời giải

Bài 55 trang 103 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 55 trang 103 VBT toán 6 tập 1. Tính giá trị của biểu thức: a) (-125).(-13).(-a), với a = 8...

Xem lời giải

Bài 56 trang 103 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 56 trang 103 VBT toán 6 tập 1. Giá trị của tích m.n^2 với m = 2, n = -3 ...

Xem lời giải