Ôn tập chương 1 - Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

Bình chọn:
4.6 trên 106 phiếu
Bài 94 trang 65 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 94 trang 65 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 94 trang 65 VBT toán 6 tập 1. Thực hiện các phép tính: a) 204 - 84 : 12 ...

Xem chi tiết
Bài 95 trang 65 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 95 trang 65 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 95 trang 65 VBT toán 6 tập 1. Tìm số tự nhiên x, biết: a) 219 - 7 ( x + 1) = 100 ...

Xem chi tiết
Bài 96 trang 66 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 96 trang 66 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 96 trang 66 VBT toán 6 tập 1. Để tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu lấy số đó trừ đi 3 rồi chia cho 8 thì được 12, ta có thể viết (x-3):8=12 rồi tìm x...

Xem chi tiết
Bài 97 trang 66 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 97 trang 66 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 97 trang 66 VBT toán 6 tập 1. Thực hiện phép tính rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố: a) (1000 + 1) :11 ...

Xem chi tiết
Bài 98 trang 67 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 98 trang 67 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 98 trang 67 VBT toán 6 tập 1. Gọi P là tập hợp các số nguyên tố. Điền kí hiệu ...

Xem chi tiết
Bài 99 trang 67 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 99 trang 67 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 99 trang 67 VBT toán 6 tập 1. Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử ...

Xem chi tiết
Bài 100 trang 68 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 100 trang 68 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 100 trang 68 VBT toán 6 tập 1. Một số cuốn sách nếu xếp thành từng bó 10 quyển, 12 quyển hoặc 15 quyển đều vừa đủ bó...

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút chương 1 phần Đại số 6 - Đề số 1 Đề kiểm tra 45 phút chương 1 phần Đại số 6 - Đề số 1

Giải đề kiểm tra 45 phút chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên đề số 1 trang 68 VBT lớp 6 tập 1 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút chương 1 phần Đại số 6 - Đề số 2 Đề kiểm tra 45 phút chương 1 phần Đại số 6 - Đề số 2

Giải đề kiểm tra 45 phút chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên đề số 2 trang 69 VBT lớp 6 tập 1 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem chi tiết

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài