Bài 8. Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Bình chọn:
4.6 trên 83 phiếu
Phần câu hỏi bài 8 trang 33 Vở bài tập toán 6 tập 2 Phần câu hỏi bài 8 trang 33 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 8 trang 33 VBT toán 6 tập 2. Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được khẳng định đúng...

Xem chi tiết
Bài 30 trang 33 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 30 trang 33 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 30 trang 33, 34 VBT toán 6 tập 2. Tính nhanh ...

Xem chi tiết
Bài 31 trang 34 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 31 trang 34 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 31 trang 34 VBT toán 6 tập 2. Hùng đi xe đạp. 10 phút đầu đi được ...

Xem chi tiết
Bài 32 trang 34 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 32 trang 34 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 32 trang 34 VBT toán 6 tập 2. Tìm năm cách chọn ba trong bảy số sau đây để khi cộng lại được tổng là 0...

Xem chi tiết
Bài 33 trang 35 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 33 trang 35 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 33 trang 35 VBT toán 6 tập 2. Điền số thích hợp vào ô trống ...

Xem chi tiết
Bài 34 trang 35 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 34 trang 35 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 34 trang 35, 36 VBT toán 6 tập 2. Trong vở bài tập của bạn An có bài làm sau ...

Xem chi tiết
Bài 35 trang 36 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 35 trang 36 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 35 trang 36, 37 VBT toán 6 tập 2. Điền số thích hợp vào ô trống. Chú ý rút gọn kết quả (nếu có thể) ...

Xem chi tiết
Bài 36 trang 38 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 36 trang 38 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 36 trang 38 VBT toán 6 tập 2. Tính nhanh giá trị của các biểu thức sau ...

Xem chi tiết


Gửi bài