Ôn tập chương 3 - Phân số

Bình chọn:
4.7 trên 106 phiếu
Bài 98 trang 85 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 98 trang 85 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 98 trang 85 VBT toán 6 tập 2. Rút gọn ...

Xem chi tiết
Bài 99 trang 85 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 99 trang 85 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 99 trang 85 VBT toán 6 tập 2. Tìm phân số ...

Xem chi tiết
Bài 100 trang 85 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 100 trang 85 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 100 trang 85, 86 VBT toán 6 tập 2. Tính giá trị của biểu thức...

Xem chi tiết
Bài 101 trang 86 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 101 trang 86 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 101 trang 86 VBT toán 6 tập 2. Tìm x, biết ...

Xem chi tiết
Bài 102 trang 86 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 102 trang 86 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 102 trang 86, 87 VBT toán 6 tập 2. Một cửa hàng bán 356,5m vải gồm hai loại : vải hoa và vải trắng. Biết số vải hoa bằng 78,25% số vải trắng. Tính số mét vải mỗi loại...

Xem chi tiết
Bài 103 trang 87 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 103 trang 87 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 103 trang 87 VBT toán 6 tập 2. Khi trả tiền mua một cuốn sách theo đúng giá bìa, Oanh được cửa hàng trả lại 1200đ vì đã được khuyến mại 10%. Vậy Oanh đã mua cuốn sách đó với giá bao nhiêu? ...

Xem chi tiết
Bài 104 trang 87 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 104 trang 87 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 104 trang 87 VBT toán 6 tập 2. Một người gửi tiết kiệm 2 triệu đồng, tính ra mỗi tháng được lãi 11200đ. Hỏi người ấy đã gửi tiết kiệm với lãi suất bao nhiêu phần trăm một tháng...

Xem chi tiết
Bài 105 trang 87 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 105 trang 87 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 105 trang 87, 88 VBT toán 6 tập 2. Học kì I, số học sinh giỏi của lớp 6D bằng...

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút chương 3 phần Đại số 6 - Đề số 1 Đề kiểm tra 45 phút chương 3 phần Đại số 6 - Đề số 1

Giải đề kiểm tra 45 phút chương 3: Phân số đề số 1 trang 88, 89 VBT lớp 6 tập 2 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút chương 3 phần Số học 6 - Đề số 2 Đề kiểm tra 45 phút chương 3 phần Số học 6 - Đề số 2

Giải đề kiểm tra 45 phút chương 3: Phân số đề số 1 trang 89, 90 VBT lớp 6 tập 2 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem chi tiết


Gửi bài