Bài 11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Bình chọn:
4.3 trên 80 phiếu
Phần câu hỏi bài 11 trang 36 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 11 trang 36 VBT toán 6 tập 1. Điền các từ thích hợp (chữ số lẻ, chữ số chẵn) vào ô trống (…): (A) Các số có chữ số tận cùng là … thì chia hết cho 2...

Xem lời giải

Bài 49 trang 36 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 49 trang 36 VBT toán 6 tập 1. Trong các số sau, số nào chia hết cho 2, số nào chia hết cho 5 ? 652; 850; 1546; 785; 6321.

Xem lời giải

Bài 50 trang 36 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 50 trang 36 VBT toán 6 tập 1. Cho các số 2141; 1345; 4620; 234. Trong các số đó ...

Xem lời giải

Bài 51 trang 37 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 51 trang 37 VBT toán 6 tập 1. Tổng (hiệu) sau có chia hết cho 2 không, có chia hết cho 5 không ? a) 136 + 420 ...

Xem lời giải

Bài 52 trang 37 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 52 trang 37 VBT toán 6 tập 1. Điền chữ số vào dấu * để được số 54* thỏa mãn điều kiện ...

Xem lời giải

Bài 53 trang 37 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 53 trang 37 VBT toán 6 tập 1. Điền chữ số vào dấu * để được *85 thỏa mãn điều kiện ...

Xem lời giải

Bài 54 trang 38 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 54 trang 38 VBT toán 6 tập 1. Dùng ba chữ số 4, 0, 5, hãy ghép thành các số tự nhiên ...

Xem lời giải

Bài 55 trang 38 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 55 trang 38 VBT toán 6 tập 1. Tìm số tự nhiên có hai chữ số, các chữ số giống nhau, biết rằng số đó chia hết cho 2 và chia cho 5 thì dư 3.

Xem lời giải