Bài 8. Đường tròn

Bình chọn:
4.8 trên 94 phiếu
Phần câu hỏi bài 8 trang 114 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 8 trang 114 VBT toán 6 tập 2. "Đường tròn" và "Hình tròn" khác nhau thế nào ?...

Xem lời giải

Bài 31 trang 114 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 31 trang 114 VBT toán 6 tập 2. Vẽ đường tròn tâm O, bán kính 2cm. Vẽ đường kính AB và dây cung AC của đường tròn đó. Đường kính AB dài bao nhiêu ...

Xem lời giải

Bài 32 trang 114 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 32 trang 114, 115 VBT toán 6 tập 2. Trên hình 26, ta có hai đường tròn (O ; 2cm) và (A; 2cm) cắt nhau tại C, D. Điểm A nằm trên đường tròn tâm O. a) Vẽ đường tròn tâm C, bán kính 2cm. b) Vì sao...

Xem lời giải

Bài 33 trang 115 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 33 trang 115, 116 VBT toán 6 tập 2. Trên hình 27, ta có hai đường tròn (A; 3cm) và (B ; 2cm) cắt nhau tại C, D. AB = 4cm. Đường tròn tâm A, B lần lượt cắt đoạn thẳng AB tại K, I...

Xem lời giải

Bài 34 trang 116 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 34 trang 116 VBT toán 6 tập 2. Với compa, hãy so sánh các đoạn thẳng trong hình 28 rồi đánh cùng một dấu cho các đoạn thẳng bằng nhau...

Xem lời giải

Bài 35 trang 117 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 35 trang 117, 118 VBT toán 6 tập 2. Vẽ lại hình 29 (đúng kích thước như hình đã cho).

Xem lời giải