Bài 1. Nửa mặt phẳng

Bình chọn:
4.5 trên 56 phiếu
Phần câu hỏi bài 1 trang 93, 94 Vở bài tập toán 6 tập 2 Phần câu hỏi bài 1 trang 93, 94 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 1 trang 93, 94 VBT toán 6 tập 2. Cho hình vẽ 1. Hãy điền vào chỗ trống : (A) Nửa mặt phẳng (I) là nửa mặt phẳng bờ a chứa hai ...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 94 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 1 trang 94 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 1 trang 94 VBT toán 6 tập 2. Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau. a) Bất kì đường thẳng nào nằm trên mặt phẳng cũng là bờ chung của hai...

Xem chi tiết
Bài 2 trang 94 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 2 trang 94 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 2 trang 94, 95 VBT toán 6 tập 2. Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng a cắt các đoạn thẳng AB, AC và không đi qua A, B, C. a) Gọi tên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a...

Xem chi tiết
Bài 3 trang 95 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 3 trang 95 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 3 trang 95 VBT toán 6 tập 2. Gọi M là điểm nằm giữa hai điểm A, B. Lấy điểm O không nằm trên đường thẳng AB. Vẽ ba tia OA, OB, OM. Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? ...

Xem chi tiết
Bài 4 trang 96 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 4 trang 96 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 4 trang 96 VBT toán 6 tập 2. Cho hai tia OA, OB không đối nhau. Gọi C là điểm nằm giữa A và B. Vẽ điểm D sao cho B nằm giữa A và D. a) Tại sao tia OC nằm giữa hai tia OA, OB...

Xem chi tiết
Bài 5 trang 96 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 5 trang 96 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 5 trang 96, 97 VBT toán 6 tập 2. Cho hình 5, ba điểm A, B, C thẳng hàng. a) Gọi tên hai tia đối nhau. b) Vì sao tia BD nằm giữa hai tia BA, BC. c) Vì sao tia BE nằm giữa hai tia BA, BC...

Xem chi tiết