Bài 3 trang 95 Vở bài tập toán 6 tập 2


Đề bài

Gọi \(M\) là điểm nằm giữa hai điểm \(A, B\). Lấy điểm \(O\) không nằm trên đường thẳng \(AB\) . Vẽ ba tia \(OA, OB, OM.\) Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lạị ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tia \(Oz\) nằm giữa hai tia \(Ox\) và \(Oy\) nếu tia \(Oz\) cắt đoạn  \(MN\) tại một điểm nằm giữa \(M\) và \(N\) (\(M\) thuộc \(Ox, N\) thuộc \(Oy\) và \(M,N\) không trùng với \(O\)). 

Lời giải chi tiết

Học sinh vẽ hình và điền vào chỗ trống trong lời giải sau :

• Tia \(OM\) nằm giữa hai tia \(OA\) và \(OB\) vì tia \(OM\) cắt đoạn \(AB\) tại điểm \(M\) nằm giữa \(A\) và \(B\).

• Tia \(OA\) không nằm giữa hai tia \(OM\) và \(OB\) vì tia \(OA\) không cắt đoạn \(MB\).

• Tia \(OB\) không nằm giữa hai tia \(OM\) và \(OA\) vì tia \(OB\) không cắt đoạn \(AM\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 14 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1. Nửa mặt phẳng

 • Bài 4 trang 96 Vở bài tập toán 6 tập 2

  Giải bài 4 trang 96 VBT toán 6 tập 2. Cho hai tia OA, OB không đối nhau. Gọi C là điểm nằm giữa A và B. Vẽ điểm D sao cho B nằm giữa A và D. a) Tại sao tia OC nằm giữa hai tia OA, OB...

 • Bài 5 trang 96 Vở bài tập toán 6 tập 2

  Giải bài 5 trang 96, 97 VBT toán 6 tập 2. Cho hình 5, ba điểm A, B, C thẳng hàng. a) Gọi tên hai tia đối nhau. b) Vì sao tia BD nằm giữa hai tia BA, BC. c) Vì sao tia BE nằm giữa hai tia BA, BC...

 • Bài 2 trang 94 Vở bài tập toán 6 tập 2

  Giải bài 2 trang 94, 95 VBT toán 6 tập 2. Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng a cắt các đoạn thẳng AB, AC và không đi qua A, B, C. a) Gọi tên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a...

 • Bài 1 trang 94 Vở bài tập toán 6 tập 2

  Giải bài 1 trang 94 VBT toán 6 tập 2. Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau. a) Bất kì đường thẳng nào nằm trên mặt phẳng cũng là bờ chung của hai...

 • Phần câu hỏi bài 1 trang 93, 94 Vở bài tập toán 6 tập 2

  Giải phần câu hỏi bài 1 trang 93, 94 VBT toán 6 tập 2. Cho hình vẽ 1. Hãy điền vào chỗ trống : (A) Nửa mặt phẳng (I) là nửa mặt phẳng bờ a chứa hai ...

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.