Bài 9. Phép trừ phân số

Bình chọn:
4.6 trên 44 phiếu
Phần câu hỏi bài 9 trang 39 Vở bài tập toán 6 tập 2 Phần câu hỏi bài 9 trang 39 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 9 trang 39 VBT toán 6 tập 2. Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được khẳng định đúng...

Xem chi tiết
Bài 37 trang 40 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 37 trang 40 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 37 trang 40 VBT toán 6 tập 2. Tìm số đối của các số ...

Xem chi tiết
Bài 38 trang 40 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 38 trang 40 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 38 trang 40, 41 VBT toán 6 tập 2. Tính ...

Xem chi tiết
Bài 39 trang 41 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 39 trang 41 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 39 trang 41 VBT toán 6 tập 2. Tìm x, biết...

Xem chi tiết
Bài 40 trang 41 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 40 trang 41 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 40 trang 41, 42 VBT toán 6 tập 2. Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài là ...

Xem chi tiết
Bài 41 trang 42 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 41 trang 42 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 41 trang 42 VBT toán 6 tập 2. Điền phân số thích hợp vào ô vuông...

Xem chi tiết
Bài 42 trang 42 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 42 trang 42 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 42 trang 42, 43 VBT toán 6 tập 2. Hoàn thành phép tính...

Xem chi tiết
Bài 43 trang 44 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 43 trang 44 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 43 trang 44 VBT toán 6 tập 2. Buổi tối (từ 19 giờ đến 21 giờ 30 phút), Bình định dành...

Xem chi tiết
Bài 44 trang 44 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 44 trang 44 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 44 trang 44 VBT toán 6 tập 2. Tính ...

Xem chi tiết


Gửi bài