XI. CHÂU Á

Bình chọn:
4.1 trên 266 phiếu
Trả lời câu hỏi mục 1 trang 4 SGK Địa lí 8

Dựa vào hình 1.1, em hãy cho biết: - Điểm cực Bắc và cực Nam phần đất liền của châu Á nằm trên những vĩ độ địa lí nào? - Châu Á tiếp giáp với các đại dương và các châu lục nào? - Chiều dài từ điểm cực Bắc đến điểm cực Nam, chiều rộng từ bờ Tây sang bờ Đông nơi lãnh thổ mở rộng nhất là bao nhiêu kilômét?

Xem lời giải

Dựa vào hình 1.2, em hãy: Tìm và đọc tên các dãy núi chính: Hi-ma-lay-a, Côn Luân, Thiên Sơn, An-tai…và các sơn nguyên chính: Trung Xi-bia, Tây Tạng, A-ráp, I-ran, Đê-can…

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 6 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Dựa vào hình 1.2, em hãy cho biết: - Ở châu Á có những khoáng sản chủ yếu nào? - Dầu mỏ và khí đốt tập trung nhiều nhất ở những khu vực nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 6 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Câu 1 - Trang 6 - SGK Địa lí 8

Hãy nêu các đặc điểm về vị trí địa lí, kích thước của lãnh thổ châu Á và ý nghĩa của chúng đối với khí hậu.

Xem lời giải

Câu 2 - Trang 6 - SGK Địa lí 8

Hãy nêu các đặc điểm của địa hình châu Á.

Xem lời giải

Câu 3 - Trang 6 - SGK Địa lí 8

Dựa vào hình 1.2 (SGK trang 5), hãy ghi tên các đồng bằng lớn và các con sông chính chảy qua từng đồng bằng vào vở học theo bảng mẫu:

Xem lời giải

Quan sát hình 2.1, em hãy: Đọc tên các đới khí hậu từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo dọc theo kinh tuyến 80 độ Đ. Giải thích tại sao khí hậu châu Á lại chia thành nhiều đới như vậy?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 7 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Quan sát hình 2.1, em hãy chỉ một trong các đới có nhiều kiểu khí hậu và đọc tên các kiểu khí hậu thuộc đới đó.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 8 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Quan sát hình 2.1, em hãy chỉ các khu vực thuộc các kiểu khí hậu gió mùa.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 8 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Quan sát hình 2.1, em hãy: Chỉ những khu vực thuộc các kiểu khí hậu lục địa. Cho biết các kiểu khí hậu lục địa có những đặc điểm chung gì đáng chú ý?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 8 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Câu 1 -Trang 9 - SGK Địa lí 8

Dựa vào các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của ba địa điểm dưới đây em hãy cho biết: Mỗi địa điểm nằm trong kiểu khí hậu nào? Nêu đặc điểm về nhiệt độ và lượng mưa của mỗi địa điểm đó.

Xem lời giải

Câu 2 -Trang 9 - SGK Địa lí 8

Dựa vào bảng 2.1 hãy vẽ biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa vào vở học và xác định địa điểm này thuộc kiểu khí hậu nào.

Xem lời giải

Dựa vào hình 1.2, em hãy cho biết: Các sông lớn của Bắc Á và Đông Á bắt nguồn từ khu vực nào, đổ vào biển và đại dương nào? Sông Mê Công (Cửu Long) chảy qua nước ta bắt nguồn từ sơn nguyên nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 10 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Dựa vào hình 1.2 và 2.1 em hãy cho biết sông Ô-bi chảy theo hướng nào và qua các đới khí hậu nào. Tại sao về mùa xuân vùng trung và hạ lưu sông Ô-bi lại có lũ băng lớn?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 10 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Dựa vào hình 2.1 và 3.1, em hãy cho biết: Tên các đới cảnh quan của châu Á theo thứ tự từ bắc xuống nam dọc theo kinh tuyến 80 độ Đ. Tên các cảnh quan phân bố ở khu vực khí hậu gió mùa và các cảnh quan ở khu vực khí hậu lục địa khô hạn.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 11 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Câu 1 – Trang 13 – SGK Địa lí 8

Dựa vào hình 1.2 (SGK Trang 5) và các kiến thức đã học,em hãy kể tên các sông lớn ở Bắc Á, nêu hướng chảy và đặc điểm thủy chế của chúng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 13 SGK Địa lí 8

Dựa vào hình 3.1, hãy cho biết sự thay đổi cảnh quan tự nhiên từ tây sang đông theo vĩ tuyến 40 độ B và giải thích tại sao lại có sự thay đổi như vậy.

Xem lời giải

Câu 3 – Trang 13 – SGK Địa lí 8

Em hãy sưu tầm và ghi tóm tắt những thông báo về một số thiên tai thường xảy ra ở nước ta và các nước khác thuộc châu Á.

Xem lời giải

Bài 1 trang 14 SGK Địa lí 8

1. Dựa vào hình 4.1, em hãy: 2. Dựa vào hình 4.2, em hãy:

Xem lời giải

Bài 3 trang 15 SGK Địa lí 8

Các em ghi những kiến thức đã biết qua các phân tích vào vở học theo mẫu bảng dưới đây.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất