ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN

Bình chọn:
4.2 trên 183 phiếu
Bài tập thực hành - Tiết học 35

Căn cứ vào bảng lượng mưa và lượng dòng chảy tại các lưu vực sông (SGK trang 124), hãy: Vẽ biểu đồ thể hiện chế độ mưa và...

Xem lời giải

Em hãy tìm trên hình 23.2 (SGK trang 82) các điểm cực Bắc, Nam, Đông, Tây của phần đất liền nước ta và cho biết tọa độ của chúng (xem bảng 23.2).

Em hãy tìm trên hình 23.2 (SGK trang 82) các điểm cực Bắc, Nam, Đông, Tây của phần đất liền nước ta và cho biết tọa độ của chúng (xem bảng 23.2).

Xem lời giải

Qua bảng 23.2 (SGK trang 84), em hãy tính: - Từ bắc vào nam, phần đất liền nước ta kéo dài bao nhiêu vĩ độ, nằm trong đới khí hậu nào?

Qua bảng 23.2 (SGK trang 84), em hãy tính: - Từ bắc vào nam, phần đất liền nước ta kéo dài bao nhiêu vĩ độ, nằm trong đới khí hậu nào?

Xem lời giải

Những đặc điểm nêu trên của vị trí địa lí có ảnh hưởng gì tới môi trường tự nhiên nước ta? Cho ví dụ.

Giải bài tập Câu 3 (Mục 1 - Bài học 23 - Trang 84) SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Hình dạng lãnh thổ có ảnh hưởng gì tới các điều kiện tự nhiên và hoạt động giao thông vận tải ở nước ta?

Giải bài tập Câu 1 (Mục 2 - Bài học 23 - Trang 85) SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Dựa vào hình 23.2 (SGK trang 82) và vốn hiểu biết của mình, em hãy cho biết: - Tên đảo lớn nhất của nước ta là gì? Thuộc tỉnh nào?

Giải bài tập Câu 2 (Mục 2 - Bài học 23 - Trang 85) SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Bài 1 trang 86 SGK Địa lí 8

Giải bài tập Bài 1 trang 86 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Bài 2 trang 86 SGK Địa lí 8

Từ kinh tuyến phía Tây (102°Đ) tới kinh tuyến phía Đông (117°Đ),...

Xem lời giải

Bài 3 trang 86 SGK Địa lí 8

Giải bài tập Bài 3 trang 86 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Phần biển Việt Nam nằm trong Biển Đông có diện tích là bao nhiêu km2, tiếp giáp vùng biển của những quốc gia nào?

Giải bài tập Câu hỏi 1 - Mục 1 - Bài học 24 - Trang 88 - SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Dựa vào hình 24.3 (SGK trang 89), em hãy cho biết hướng chảy của các dòng biển hình thành trên Biển Đông tương ứng với hai mùa gió chính khác nhau như thế nào?

Giải bài tập Câu hỏi 3 - Mục 1 - Bài học 24 - Trang 89 - SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Quan sát hình 24.2 (SGK trang 88), em hãy cho biết nhiệt độ nước biển tầng mặt thay đổi như thế nào?

Giải bài tập Câu hỏi 2 - Mục 1 - Bài học 24 - Trang 89 - SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Muốn khai thác lâu bền và bảo vệ tốt môi trường biển Việt Nam, chúng ta cần phải làm gì?

Giải bài tập Câu hỏi 3 - Mục 2 - Bài học 24 - Trang 90 - SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Hãy cho biết một số thiên tai thường gặp ở vùng biển nước ta?

Giải bài tập Câu hỏi 2 - Mục 2 - Bài học 24 - Trang 90 - SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Em hãy cho biết một số tài nguyên của vùng biển nước ta. Chúng là cơ sở cho những ngành kinh tế nào?

Giải bài tập Câu hỏi 1 - Mục 2 - Bài học 24 - Trang 90 - SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Bài 1 trang 91 SGK Địa lí 8

Vùng biển Việt Nam mang tính chất nhiệt đới gió mùa, em hãy chứng minh điều đó thông qua các yếu tố khí hậu biển.

Xem lời giải

Bài 2 trang 91 SGK Địa lí 8

Biển đã đem lại những thuận lợi và khó khăn gì đối với kinh tế và đời sống của nhân dân ta?

Xem lời giải

Sự hình thành các bể than cho biết khí hậu và thực vật ở nước ta vào giai đoạn này như thế nào?

Giải bài tập Câu hỏi 1 - Mục 2 -Tiết học 25 - Trang 93 - SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Dựa trên hình 25.1 (SGK trang 95), em hãy cho biết vào giai đoạn Tiền Cambri đã có những mảng nền nào?

Giải bài tập Câu hỏi 1 - Mục 1 -Tiết học 25- Trang 93 - SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Tìm trên hình 25.1 các mảng nền hình thành vào giai đoạn Cổ sinh và Trung sinh?

Tìm trên hình 25.1 các mảng nền hình thành vào giai đoạn Cổ sinh và Trung sinh?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác