Bài 41. Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ

Bình chọn:
4.3 trên 73 phiếu
Câu hỏi 1 - Mục 1 – Tiết học 41 – Trang 140 – SGK Địa lí 8

Dựa trên hình 41.1 (SGK trang 141), xác định vị trí và giới hạn của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ.

Xem lời giải

Câu hỏi 1 - Mục 3 – Tiết học 41 – Trang 140 – SGK Địa lí 8

Hãy xác định trên hình 41.1 (SGK trang 141): Các sơn nguyên đá vôi Hà Giang, Cao Bằng.

Xem lời giải

Câu hỏi 3 - Mục 3 – Tiết học 41 – Trang 142 – SGK Địa lí 8

Quan sát hình 41.1 (SGK trang 141 ) xác định các hộ thống sông lớn và cho biết hướng chảy của chúng.

Xem lời giải

Câu hỏi 4 - Mục 3 – Tiết học 41 – Trang 142 – SGK Địa lí 8

Để phòng chống lũ lụt ở đồng bằng sông Hồng, nhân dân ta đã làm gì?

Xem lời giải

Câu hỏi 2 - Mục 3 – Tiết học 41 – Trang 142 – SGK Địa lí 8

Quan sát lát cắt địa hình dưới đây và nhận xét về hướng nghiêng của địa hình Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ.

Xem lời giải

Bài 1 - Trang 143 - SGK Địa lí 8

Vì sao tính chất nhiệt đới của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ bị giảm sút mạnh mẽ?

Xem lời giải

Bài 2 - Trang 143 - SGK Địa lí 8

Chứng minh rằng miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có tài nguyên phong phú, đa dạng.

Xem lời giải

Bài 3 - Trang 143 - SGK Địa lí 8

ẽ biểu đồ khí hậu ba trạm Hà Giang, Hà Nội, Lạng Sơn theo bảng số liệu (SGK trang 143).

Xem lời giải