Bài 15. Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á

Bình chọn:
4.5 trên 170 phiếu
Qua số liệu bảng 15.1, so sánh số dân, mật độ dân số trung bình, tỉ lệ tăng dân số hằng năm của khu vực Đông Nam Á so với châu Á và thế giới. Qua số liệu bảng 15.1, so sánh số dân, mật độ dân số trung bình, tỉ lệ tăng dân số hằng năm của khu vực Đông Nam Á so với châu Á và thế giới.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 51 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Dựa vào hình 15.1 và bảng 15.2, hãy cho biết: Đông Nam Á có bao nhiêu nước? Kể tên các nước và thủ đô từng nước. So sánh diện tích, dân số của nước ta với các nước trong khu vực. Dựa vào hình 15.1 và bảng 15.2, hãy cho biết: Đông Nam Á có bao nhiêu nước? Kể tên các nước và thủ đô từng nước. So sánh diện tích, dân số của nước ta với các nước trong khu vực.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 51 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Quan sát hình 6.1, nhận xét sự phân bố dân cư các nước Đông Nam Á Quan sát hình 6.1, nhận xét sự phân bố dân cư các nước Đông Nam Á

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 51 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Vì sao lại có những nét tương đồng trong sinh hoạt, sản xuất của người dân các nước Đông Nam Á? Vì sao lại có những nét tương đồng trong sinh hoạt, sản xuất của người dân các nước Đông Nam Á?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 53 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Bài 1 trang 53 SGK Địa lí 8 Bài 1 trang 53 SGK Địa lí 8

Dựa vào lược đồ hình 6.1 (SGK trang 20) và kiến thức đã học, nhận xét và giải thích sự phân bố dân cư của khu vực Đông Nam Á.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 53 SGK Địa lí 8 Bài 2 trang 53 SGK Địa lí 8

Đọc các thông tin trong bảng 15.2 (SGK trang 52), hãy thống kê các nước Đông Nam Á theo diện tích từ nhỏ đến lớn...

Xem chi tiết
Bài 3 trang 53 SGK Địa lí 8 Bài 3 trang 53 SGK Địa lí 8

Đặc điểm dân số, phân bố dân cư, sự tương đồng và đa dạng trong xã hội của các nước Đông Nam Á tạo thuận lợi và khó khăn gì cho sự hợp tác giữa các nước?

Xem chi tiết


Gửi bài