Bài 31. Đặc điểm khí hậu Việt Nam

Bình chọn:
4.4 trên 113 phiếu
Những nhân tố chủ yếu nào đã làm cho thời tiết, khí hậu nước ta đa dạng và thất thường?

Giải bài tập Câu hỏi 1 - Mục 2- Tiết 31 - Trang 111 - SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Vì sao các địa điểm trên lại thường có mưa lớn?

Giải bài tập Câu hỏi 3 - Mục 1 - Tiết học 31 - Trang 111 - SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Vì sao hai loại gió mùa trên lại có đặc tính trái ngược nhau như vậy?

Giải bài tập Câu hỏi 2 - Mục 1 - Tiết học 31 - Trang 111 - SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Dựa vào bảng 31.1 (SGK trang 110), cho biết những tháng nào có nhiệt độ không khí giảm dần từ nam ra bắc và giải thích vì sao?

Giải bài tập Câu hỏi 1 - Mục 1 - Tiết học 31 - Trang 111 - SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Sự thất thường trong chế độ nhiệt chủ yếu diễn ra ở miền nào? Vì sao?

Giải bài tập Câu hỏi 2 - Mục 2- Tiết 31 - Trang 112 - SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Bài 2 trang 113 SGK Địa lí 8

Giải bài tập Bài 2 trang 113 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Bài 3 trang 113 SGK Địa lí 8

Giải bài tập Bài 3 trang 113 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Bài 1 phần câu hỏi và bài tập trang 113 SGK Địa lí 8

Đặc điểm chung khí hậu nước ta là gì? Nét độc đáo của khí hậu nước ta thể hiện ở những mặt nào?

Xem lời giải